Samen sterk op Klimop, ook sociaal!

Samen sterk op Klimop, ook sociaal!

1.Positief en divers
Onze school is een methodeschool die procesgericht werktmet kinderen en die gelooft in groeikansen van elk kind. Wij werken niet met punten, maar met procesevaluatie. De leuze van onze school is ‘Help me om het zelf te doen!’
Waar we vroeger het merendeel kinderen kregen van ouders die specifiek kozen voor de Montessori-pedagogie met rust, zelfstandigheid, ecologisch bewustzijn en meer gedifferentieerd leren; krijgen we nu een diverser publiek binnen (door de online aanmeldingsprocedure).

Gent is heel multicultureel en diversgeworden en onze school is ook een afspiegeling van de wijk. Dit is heel boeiend, maar soms ook een uitdaging. We leren onze kinderen dan ook om een open en geïnteresseerde houding aan te nemen tov mensen, wat hun huidskleur of achtergrond ook is.
Wij vinden ontmoetingsmomenten heel belangrijk: elke ochtend starten we met de hele lagere school en met de ouders de dag samen. Respect voor elkaar, openstaan voor dialoog en luisteren naar elkaars verhaal zijn kernwaarden voor ons.

Daarnaast hebben wij met de invoering van het M-decreetook een aantalkinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er zijn kinderen op onze school die extra ondersteuning krijgen voor verschillende problematieken (Autismespectrum stoornis, dyslexie, Down syndroom, gedragsstoornissen, ADHD, dyspraxie,…). Wij proberen onderwijs op maat te bieden met aandacht voor elk kind, maar dat is geen sinecure. Gelukkig kunnen we rekenen op de gedrevenheid van een fantastisch team om elk kind te laten stralen met zijn of haar talenten.

2. Dichten van de digitale kloof
We zien twee situaties op onze lagere school:
Er zijn kinderen die opgroeien in situaties van armoede, waar er geen geld of middelen zijn om computers, tablets of playstation-toestellen aan te kopen. Die kinderen krijgen over de middag de kans om in de klas bijvoorbeeld te leren mailen, oefenen online etc. en we hebben ook geïnvesteerd in ICT-lessen voor elk kind vanaf de tweede kleuterklastot het zesde leerjaar. Zij leren op school dus ook digitale geletterdheiden mediawijsheid.

Daarnaast gaat de digitale evolutie zo snel dat een heel aantal oudersaangeeft niet 100% mee te zijn. Zij zijn niet vertrouwd met de digitale werelden zijn wat wantrouwig voor alles wat met internet of sociale media te maken heeft. We zijn daarom een aantal jaar geleden gestart met een digitaal portfolio voor elk kind waarbij we ouders aanmoedigen om digitaal te volgen wat hun kind doet en leert op school. Zo leren we  ouders en kinderen op een veilige manier omgaan met  sociale media.  We laten op die manier ook zien dat technologie en sociale media ook voordelen heeft.

Om in te zetten op digitale geletterdheid en om alle kinderen dezelfde kansen te gevenhebben we ICT- en STEM lessen opgenomen in het curriculum. We maken filmpjes, foto’s, hebben een eigen sociaal netwerk op school, creëren posters, digitale boeken, etc… We experimenteren met robots, leren programmeren, maken kennis met de basisbeginselen van elektriciteit en we doen allerlei proefjes.  We documenteren ons leerproces en delen alles dan ook digitaal met de ouderswaardoor ze zien dat media ook en meerwaarde kan hebben en dat digitaal burgerschap ook op school mee ontwikkeld wordt.

3. Mediawijsheid in de praktijk – leefwereld van de kinderen in de klas brengen
Luisteren naar en reflecteren met kinderenover hun mediagebruik (1etot 6eleerjaar)
Aan de hand van een eenvoudige mindmap werd er in de derde graad nagedacht over hun eigen internetgebruik. Hun ervaringen werden gedeeld met de klas en nadien reflecteerden we er dan over.

Een paar concrete voorbeelden uit het vijfde en zesde leerjaar:
* Juf ik doe livestreams op Youtube wanneer ik op Fortnite speel. Soms heb ik 6 of 7 volgers. Een klasgenoot doet hetzelfde maar scheldt en verwijt de tegenstander met allerlei vuile woorden en die heeft veel meer volgers…
Blijbkaar vinden mensen het ‘leuk’ om scheldpartijen te horen???

* Juf, ik speel altijd samen met mijn vrienden Fortnite, soms wel tot midden in de nacht. Mijn ouders weten dat niet.

* Juf, we weten wel dat al die sociale media-dingen niet mogen onder de 13 jaar, maar iedereen doet het. Wij weten wel hoe we er wijs mee moeten omgaan, hoor.

In de eerste graad bespraken we hun mediagebruik aan de hand van het apenstaart-spel en in de tweede graad aan de hand van een Kahoot-quiz. Waarna we een klasgesprek hielden.

https://play.kahoot.it/#/k/d3c45bfc-061e-4b25-9335-2eb3265f548f
https://play.kahoot.it/#/k/5e86e86e-9288-4a0e-956e-03223503601e

4. Ouderbetrokkenheid

Twee manieren:

A. Oproep via de nieuwsbrief naar alle oudersom Mediawijsheid mee op te nemen thuis. Zo zijn we partners in de digitale opvoedingvan onze kinderen.

B. 92% van alle ouders zijn aangemeld op het digitale portfoliovan hun kind. Zo zien ze wat er in de klas gebeurt en zijn ze betrokken bij het leerproces van hun kind. We doen zo ook aan community-building met de ouders van de klas. We zijn heel trots op dit resultaat. De leerkrachten vinden dit een enorme meerwaarde!

5.  GDPR en privacy
Het digitale portfolio systeem, Seesaw,dat we gebruiken is 100% GDPR-proof.Ouders zien enkel het werk van hun eigen kind, maar binnen de beslotenheid van de eigen klas kunnen de kinderen de werkstukken van hun klasgenoten wel zien.

Meer info op

https://web.seesaw.me/privacy/.  

We willen onze leerkrachten, ouders en kinderen bewust maken van het belang van  de privacy wetgeving.

6. Samenwerken en delen van informatie met derden
Een school is geen eiland, dus we proberen op school ook expertise te delen met of geïnspireerd te raken door andere scholen via samenwerkingsverbanden en netwerken.
De organisaties: WeGo STEM, Fyxxi-lab, Technoklas, ICT Praktijkdag, netwerk innovatieve scholen, Apple distinghuised educators, enz…

Zelfs buiten de scholengemeenschap, werken we samen met onder meer De Mozaïek in Sint-Kruis-Brugge, Tommy Gysenberghs van de Catharinaschool in Hasselt, Hanne Rosius van de PXL in een project rond leesbevordering met Tablets.

 

Montessorischool Klimop - Gent

Video

Documenten

Reacties 1

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *