sCooledu Welbevinden en Digitaal Burgerschap

sCooledu in een notendop.

In een wereld waar digitale interacties een steeds prominentere plaats innemen ondersteunen wij kinderen en scholen om digitaal in te zetten op een positieve en inclusieve wijze. Hierbij benadrukken we digitaal burgerschap en de ontwikkeling van creatieve en kritische vaardigheden. Daarnaast ondersteunen we sociaal en verbindend leren onafhankelijk van waar, wanneer en met wie het leren plaatsvindt.

sCooledu ontwikkelde een gratis leerlijn voor lager- en secundair onderwijs ter ondersteuning van de ontwikkeling van digitale vaardigheden en online attitudes. Dit educatief pakket kan, maar hoeft niet, ondersteund worden door het sCool online leerplatform.

sCooledu organiseert  de #SociaalsteSchool, een wedstrijd voor lagere en secundaire scholen die inzetten op digitale inclusie en een positieve mediawijze cultuur. Reeds 100 laureaten deelden hun projecten.  

 

Leerlijn digitale geletterdheid

De gratis leerlijn, workshops en nascholingen ondersteunen de ontwikkeling van de digitale vaardigheden en de online attitudes bij kinderen, vanuit een sociale en inclusieve insteek.

Inspirerende lespakketten bieden handvatten voor leerdoelen zoals:

  • Inzicht in en reflecteren op het (eigen) gebruik van sociale media
  • Inzicht in begrippen zoals sociaal online, netiquette en portretrecht
  • Gepaste online sociale vaardigheden en online communicatie
  • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden, expressie en muzische vorming ondersteund door online media
  • Ontwikkelen van een positieve houding tegenover sociale media en online sociaal gedrag
  • Zelfsturend leren en metacognitieve competenties

Zomerscholen 2020

Boeiend, spannend en interessant, dat is wat de zomerscholen 2020 zouden moeten zijn. Maak van de zomerscholen droomfabrieken waar het aanbod aantrekkelijk is, zeker voor de sociale kwetsbare leerlingen die de afgelopen weken in weinig benijdenswaardige omstandigheden hebben moeten doorbrengen.
 
Ontdek nu het programma voor de zomer 2020 en kijk welke acteur, rapper of choreograaf een unieke workshop komt geven