De springplank, we have WiFi, but we talk!

De springplank, we have WiFi, but we talk!

SAMEN ONTWIKKELEN WE JOUW SUPERTALENT!

Dat kinderen talenten hebben, beseffen we zeer goed in onze basisschool. We vinden het een eer om samen met kinderen hun talenten te ontwikkelen. Doelbewust leggen we de lat hoog voor ieder kind, om zo maximale leerwinst te bereiken en hen te begeleiden naar een mooie toekomst. Uiteraard houden we steeds rekening met de specifieke onderwijsbehoeften en zetten we welbevinden en betrokkenheid centraal.

 

Om kinderen meer succeservaringen te laten beleven, vertrekken we voortaan vanuit ons talentenspel. We werken met het thema superhelden, waarbij het ontwikkelen van talenten wordt gekoppeld aan hun eigen superkrachten. Elk kind bruist van diverse talenten die ze gedurende hun schoolloopbaan ontdekken. Ons leerkrachtenteam wil hen daarin stimuleren en motiveren. Het thema superhelden past perfect in de leefwereld van een kind. Welk kind droomt er tenslotte niet van om een superheld te worden? Die droom willen wij voor de toekomstige generatie helpen realiseren. Een superheld hoeft niet altijd sterk te zijn.

Superhelden kunnen ook CREATIEF, EIGENZINNIG, SPORTIEF, MILIEUBEWUST, INTELLIGENT, … zijn.

Binnen ons talentenspel werken we met negen superhelden. Alle superhelden hebben een specifiek talent. Op deze manier kan elke leerling zich spiegelen aan een specifieke held. We proberen alle talenten op een zo evenwichtig mogelijke manier aan bod te laten komen.

Even verduidelijken hoe we onze helden met hun talenten linken aan onze schoolvisie.

We willen kinderen opvoeden tot bewuste, leergierige, respectvolle, geëngageerde en verantwoordelijke burgers. Kinderen zijn zich bewust van hoe de wereld in elkaar zit, zijn respectvol voor zichzelf en anderen, de natuur, de menselijke verwezenlijkingen en zijn bewust van hun eigen talenten, rol, aandeel en verantwoordelijkheid in de wereld. We streven bij de leerlingen een participatieve en in essentie emancipatorische houding na.

Die duidelijke opvoedende nadruk uit zich concreet in de link met sociale vaardigheden, 21steeeuwse vaardigheden en in de vele ‘educaties’ die binnen alle vakken en onze dagelijkse omgang met kinderen, ouders, collega’s … aan bod komen.

BRIGADES

De kinderen maken mee het beleid van onze school. Aan de hand van zes brigades gelinkt aan onze superhelden, kunnen kinderen kiezen waar ze hun steentje bijdragen binnen onze werking.

In het begin van het schooljaar moeten alle kinderen vanaf het 1steleerjaar solliciteren voor een plaats binnen een bepaalde brigade die begeleid wordt door een talentcoach (leerkracht).

De brigades komen zes keer per jaar samen op vrijdagnamiddag. Daar bepalen ze acties en gaan ze in overleg met hun medebrigadiers en de coach. Er is steeds een verslaggever van de derde graad die een verslag opmaakt van de bijeenkomst.

4 keer per jaar komt een afvaardiging van alle brigades samen bij de directie. Ook hier wordt een verslag opgemaakt en meegegeven bij iedere rapport. Zo is iedereen steeds op de hoogte van alle initiatieven.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat deze manier van werken het welbevinden en de betrokkenheid bij onze kinderen vergroot. Ook actief burgerschap wordt zo verankerd in onze schoolwerking.

Bij iedere superheld staan de kerntaken van de brigades opgesomd. Ons superheldenproject overstijgt de klassieke vorm van leerlingenparticipatie.

1 voorbeeld delen we hier graag! Wil je alles lezen kijk dan zeker in de bijlage

Professor Xen Robotech

 

STEMpel en Lego Education

De STEMpel is een leergemeenschap voor STEM en innovatief onderwijs gevestigd in een gebouw op de site van basisschool de Regenboog. Dit gebouw is zo ingericht dat het uitdaagt om op onderzoek te gaan. In dit gebouw is een Lego Education Innovation Studio gevestigd waar kinderen met de verschillende methodes van Lego Education in contact komen. We geloven sterk in deze aanpak en zetten hier dan ook op in. De intrensieke motivatie van kinderen om te leren met lego is zeer groot en van onschatbare waarde. Verder is er in het gebouw ook een didactische keuken en een mini-labo aanwezig waar kinderen natuurverschijnselen kunnen onderzoeken. Ook een werkplek en grote onderzoeksruimte zijn troeven van dit gebouw. Hier kunnen kindern vanuit een brainstorm zelf oplossingen zoeken voor allerhande problemen en kunnen ze de uitvinder in zichzelf loslaten.

Naast een modern uitgerust gebouw die een aanvulling is voor de klas en school is er ook een gedragen visie. Alle leerkrachten volgden nascholingen om STEMMiger te worden. We kiezen ook bewust voor de naam leergemeenschap voor de STEMpel. Leerkrachten en leerlingen van verschillende scholen komen er samen met collega’s en medeleerlingen uit andere scholen van onze scholengroep om te leren uit hun onderzoeken of om ervaringen uit te wisselen. Op deze manier worden heel wat 21eeeuw-competenties ingeoefend en gerealiseerd.

CEYS

Creativity in Early Years of Science Education is een Erasmus project waar we inzetten op creativiteit in de lessen wetenschap voor het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs. Aan de hand van een lerend netwerk ondersteund door Artevelde Hogeschool wordt het team versterkt. Dit project past perfect binnen het STEM-actieplan van onze school.

ONDERZOEKEND/ ONTWERPEND LEREN

We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling of vanuit de verwondering voor de fysische wereld om ons heen.

“Bij onderzoekend leren gaat het dus om de stimulering van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die leiden tot een onderzoekende houding en niet om het aanbrengen van encyclopedische kennis of louter leuke proefjes doen.”

Wiskunde

Binnen ons wiskundeonderwijs leggen we de lat hoog en kiezen we voor een uitdagende wiskunde-methode. We focussen ons ook op het leergebied meten om zo de resultaten op vlak van meten te verbeteren. Na een traject met de PPD beslisten we om voor meten vooral zeer concreet te werken. De lessen in de werkboeken zijn van minder belang. Meten is doen en komt vaak geïntegreerd aan bod binnen STEM-activiteiten.

Nieuw is ook dat we voortaan inzetten op automatiseren van de tafels en het optellen en aftrekken tot 20 tot aan het 6deleerjaar. We streven ernaar om de eindmeet met iedereen te halen. Kinderen moeten 93% behalen vooraleer we over volledige automatisatie spreken. We gebruiken hiervoor een digitale methode “Calcupal”. Die oefeningen op maat van de kinderen voorziet. Tijdens de testing en inoefening is er voor iedere leerlingen een tablet voorzien.

DigIdee

Digidee is een project die getrokken wordt door juf Sarah. Zij begeleidt de leerkrachten in creatieve digitale toepassingen en biedt zowel naschoolse activiteiten als activiteiten binnen de scholuren aan. Ze zet in op vaardigheden als computationeel denken, programmeren, fotografie, … .

Taken:

  • Mee nadenken over het STEM-actieplan van de school.
  • Onderzoeksvragen formuleren en bedenken om uit te werken met de klas in de STEMpel.
  • Veiligheid op school in de gaten houden.
  • Onveilige situaties signaleren.
  • Digitale werking van de school uitwerken.
  • Organiseren van een STEM-beurs op school.
  • Meterstanden opnemen en bijhouden.

De Spingplank - Brugge

Video

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *