#We’R SOCIAL @ Hardenvoort

#We’R SOCIAL @ Hardenvoort

 

Wij zijn nog een vrij nieuwe school. Op 1 september 2015 startte onze school met twee klassen in het eerste middelbaar. Elk jaar bouwen we een leerjaar bij tot we in het schooljaar 2020-2021 een school hebben met zes leerjaren.
Onze school situeert zich in het domein wetenschappen en techniek en zet volop in op STEM-onderwijs.

Elk vak wordt door een STEM-bril bekeken. De nadruk ligt op het onderzoekend leren, probleemoplossend denken en het concreet uitwerken en steeds bijsturen van ideeën. In de loop van hun leerloopbaan worden de leerlingen zelfstandiger in de STEM-competenties.

Lessen worden activerend en coöperatief gegeven. Daardoor gaan leerlingen van en met elkaar leren en zijn ze betrokken bij het leerproces. De leerkracht krijgt daardoor een coachende rol en kan elke leerling zeer individueel begeleiden.

Ter ondersteuning van bovenstaande visie, zijn er ook STEM-uren opgenomen in het lessenrooster. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen experimenteren en zich ontplooien. We bouwen vakoverschrijdende projecten op, vaak op vraag van de leerlingen zelf. Thema’s zoals robotica, programmeren, 3D-tekenen en -printen, games ontwerpen, … komen natuurlijk ook aan bod. Dankzij onze ‘leerlijn programmeren’ hopen we dat onze studenten de meeste voorkomende programmeertalen zullen gebruiken tijden hun loopbaan op onze school.

Om van onze leerlingen actieve digitale burgers te maken hechten we als school zeer veel belang aan ICT en mediawijsheid. 21ste -eeuwse vaardigheden als computationeel denken en ICT-vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit een lesdag op Stedelijk lyceum Hardenvoort.

In alle lessen wordt aandacht geschonken aan het implementeren van deze vaardigheden. We hebben hiervoor de Voeten (vakoverschrijdende eindtermen) ICT en alle leerplandoelen die met ICT te maken hebben verdeeld over de verschillende lessen. Zo leren de leerlingen bijvoorbeeld Word in de les Nederlands en Exel in de les wiskunde.

Iedereen leert anders daarom gebruiken we de principes van UDL, dit wil zeggen dat we het ‘leren’ voor zo veel mogelijk mensen zo toegankelijk mogelijk willen maken (zie bijlage). Elke leerling heeft de keuze om de lessen al dan niet volledig met de computer of tablet te volgen. Hierdoor moeten we steeds heel proactief nadenken over het aanbieden van onze leerstof. Het positieve hieraan is dat elke leerling daardoor de mogelijkheid heeft om te kiezen. Omdat niet iedereen dezelfde kansen heeft kunnen leerlingen bij ons ook een laptop ontlenen om bijvoorbeeld tijdens de huiswerkklas of middagpauze aan hun schoolwerk te werken. Ook worden er sessies gegeven over bepaalde Apps of programma’s om iedereen mee aan de meet te krijgen, ook op vlak van ICT.

Elke week hebben onze leerlingen een uurtje ‘mentor’. Tijdens dit uur werken de klasmentoren met de leerlingen rond thema’s als leren-leren, sociale vaardigheden, plannen, ect. Ook het thema ‘sociale media’ krijgt hier een prominente plaats.

We zetten volop in op online samenwerken # We’R SOCIAL. Dit doen we met meerdere platforms.

Zo maken we gebruik van:

  • SMARTSCHOOL: dit platform gebruiken we voor alle administratieve taken en leerlingenresultaten. Communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen staat hier centraal. In het begin van het schooljaar richten we momenten in om ouders wegwijs te maken in Smartschool. De leerlingen leren hier al doende mee werken maar krijgen ook op regelmatige tijdstippen instructies in de Mentor-uren. We vinden het heel belangrijk om samen met ouders onderwijs te maken. Daarom organiseren we ook voor hen een opleiding rond Smartschoolgebruik.
  • CLASSDOJO: dit platform gebruiken we om de attitudes van onze leerlingen te registreren. Zowel leerlingen als ouders hebben hiervoor een account en kunnen zo de vorderingen onmiddellijk volgen. Het mooie aan deze app is de focus op het positieve in plaats van het negatieve. In Classdojo zit ook de mogelijkheid om een fotoverhaal te maken. Zo kunnen ouders mee genieten van wat onze leerlingen leren op school.
  • TRELLO: dit gebruiken we om onze leerlingen te leren plannen. Deze app wordt door onze leerlingen voornamelijk ingezet tijdens de projectwerking. Als leerkracht kan je heel makkelijk het overzicht bewaren in een groepswerk. Je hebt een overzicht over de verschillende planborden en kan perfect volgen wie wat gedaan heeft. Trello wordt ook door de collega’s gebruikt om te vergaderen. Omdat we nog maar een hele kleine school zijn is het een enorme puzzel om alle leerkrachten gelijktijdig op een vergadering te krijgen en is dit een heel handige tool. Indien je dus niet op een vergadering bent kan je toch alles online volgen. Trello geeft een duidelijk overzicht van onze wekelijkse teambordsessie.
  • SEESAW: Dit is een besloten online portfolio per klas. We gebruiken deze app nog sinds vorig schooljaar, maar we zijn helemaal fan. Met deze app kunnen we heel makkelijk de STEM-competenties van leerlingen beoordelen. Leerlingen weten vooraf welke competenties ze moeten aantonen. Dit doen ze door notities, foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, ect. te uploaden. Wij als leerkrachten kunnen de competenties dan beoordelen met sterren (beginner tot gevorderde). Binnen deze app kunnen ouders en leerlingen ook feedback geven op de ingezonden items. We focussen hier alleen op positieve feedback. De leerlingen krijgen lessen over het geven van goede feedback, om zo ook aan peerevaluatie te kunnen doen. Als leerkracht moet je alles goedkeuren alvorens het definitief online komt. Hier leren de leerlingen onderling om op een correcte manier om te gaan met elkaar.
  • GOOGLE CLASSROOM: dit jaar hebben we een project lopen met Chromebooks. Onze 2de jaren testen op dit moment de mogelijkheden van Google Classroom uit. Ze werken digitaal ‘samen’ aan documenten en leren ook hier om feedback te geven op elkaars werk. Ook ouders kunnen vanaf dit jaar meer volgen wat hun kind op Google Classroom maakt.

Omdat we vinden dat ‘leren’ ook zichtbaar gemaakt moet worden gaan we dit jaar opnieuw een ‘Social Wall’ inrichten. Dit is een evenement/toonmoment dat zal plaatsvinden tijdens een middagpauze. Leerlingen en collega’s kunnen dan interessante werkjes, Apps’, filmpjes, ect. tentoonstellen zodat leerlingen en collega’s ook weten waar andere klassen mee bezig zijn.

Nieuw dit jaar zijn de middagsessies. Leerlingen geven hier les over nieuwe apps, games, programma’s, tools, extensies, … ect. aan leerkrachten en medeleerlingen. Vorig jaar hebben enkele leerlingen dit getest met een sessie over Gamemaker en dit werd positief onthaald door de volledige school.

En hoewel op vele scholen de gsm verboden is mogen onze leerlingen naar hartlust appen en gamen tijdens de middagpauze. Ook in de lessen wordt de gsm meermaals ingezet om bijvoorbeeld Kahoots te spelen of Bookwidgets in te vullen. Toetsen gebeuren in de lessen techniek zelfs volledig digitaal. Op Alle andere momenten zijn de telefoons verboden en zijn de leerlingen verplicht om te spelen, praten, dansen, lachen, …

Ook onze ouders vinden het thema Sociale media heel belangrijk en daarom organiseert onze oudervereniging al voor de tweede keer een oudercafé. De bedoeling hiervan is, ouders die met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun kinderen en sociale media. Vragen als hoelang mag jouw zoon op zijn PS4 spelen? Vanaf wanneer is een kind gameverslaafd? Zit jouw dochter ook aan tafel te gsm’en?… kunnen daar informeel besproken worden. Verder willen ze graag een spreker laten komen of zich laten inspireren door een TEDx Talk over sociale media.

Hoewel de meeste van onze leerlingen heel specifiek voor onze school en richting kiezen vinden we het toch héél belangrijk dat ze ook kennismaken met andere studiegebieden. Dit doen we in een KOMPAS-project. Elke laatste week voor het afsluiten van het rapport houden we een KOMPAS-week waarin we verschillende activiteiten plannen binnen één studiegebied. In het domein kunst-design-media, werken de leerlingen rond fotografie en animatiefilm. In het domein talen en culturen maken ze een heuse radioshow en spelen ze toneel. Elk jaar gaan onze leerlingen ook naar het toneel. Dit jaar hebben we een gezelschap gevonden dat een interactieve voorstelling komt spelen over mediawijsheid. In het domein mens en maatschappij bezoeken ze sociale instellingen en spelen ze bijvoorbeeld spelletjes met de bewoners van een bejaardentehuis of met de kinderen in een asielcentrum. Tot slot leren de leerlingen in het domein economie-toerisme-sales meer over eerlijke handel en zeten ze een event op. Dit zijn slechts enkele activiteiten binnen de verschillende domeinen want in elk domein bezoeken ze ook bedrijven en culturele plaatsen om nadien in groep te reflecteren over de beroepen die verbonden zijn aan de studiegebieden.

Stedelijk Lyceum Hardenvoort - Antwerpen

Foto's

Documenten

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *