Waarom we in het onderwijs AI op de agenda moeten plaatsen

De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door toenemende digitalisering en technologisering. Dit heeft invloed op de de samenleving, de arbeidsmarkt en uiteraard ook op het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen. We leven in een dynamische innovatie- en kennismaatschappij die steeds snellere sprongen neemt. En de invloed van Artificiële Intelligentie op deze ontwikkelingen is niet gering. Mede daarom is het essentieel dat het onderwijs hieraan aandacht besteed aan deze technologie, AI omarmt waar het een meerwaarde brengt en ze begrijpt om de ethische vraagstukken als kritische burger te kunnen bespreken.

 

Wanneer we praten met leerkrachten die reeds van het eerste uur deel uitmaken van onze community van #SociaalsteScholen die inzetten op Digitaal Burgerschap, lijkt de kennis over AI nauwelijks bestaand.  Het overgrote deel van de leerkrachten beaamt dat ze niet echt weten wat AI is en dat ze denken dat de impact op onderwijs wellicht niet zo een vaart zal lopen.

Wie weet zal AI constructieve oplossingen kunnen aanreiken voor actuele uitdagingen zoals het lerarentekort

– Debbie Esmans, Initiatiefneemster Gist

Nieuwsgierig als we zijn, bevragen we daarom ook onze partners over AI en onderwijs. Zo stelt Debbie Esmans van VIAA en mede-initiatiefneemster van Gist, dat Artificiële intelligentie (AI) op meerdere vlakken impact zal hebben op het onderwijs. De vraag welke opleidingen gewenst zijn in een context van toenemende automatisering is daar een voorbeeld van. AI zal volgens haar wellicht ook doordringen tot in de praktijk en het proces van het lesgeven en leren zelf.  Het zal levenslang leren nog meer centraler stellen en – wie weet – constructieve oplossingen kunnen aanreiken voor actuele uitdagingen zoals het lerarentekort, en daarmee bedoelt ze niet dat er plots robots voor de klas zouden staan. Maar volgens Debbie komen er ook vragen om de hoek loeren rond het democratische karakter van AI. Meer nog, het opent een nieuw debat over het type onderwijs dat we willen en welke aspecten van het leren we bijvoorbeeld meer of minder willen benadrukken. Hiermee openen we dan ook het debat over waarden en ethiek met betrekking tot AI. Zijn ethiek en AI met elkaar te verzoenen? En zo ja, hoe?

 

Wat is nu Artificiële Intelligentie?

Wanneer we Google raadplegen en bovenstaande intikken prijkt bovenaan de definitie van Mediawijs.be, toevallig of was dit al een mooi voorbeeld van AI? We lezen dat zij het definiëren als  “apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen“.Het gaat bij AI dus niet om rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. Interessant, we kunnen robots dat al aanleren, nu nog onze kinderen…

Belangrijk is het om weten is hoe deze computerprogramma’s als Google, geautomatiseerde machines of robots als Sofia dan ‘leren’. Dankzij deep learning technieken kunnen deze machines gegevens, patronen en modellen verwerken. Ze kunnen zelfsturend zaken waarnemen, redeneren, plannen en problemen oplossen. Meer nog  ze kunnen bijna perfecte  voorspellingen doen en objecten manipuleren.

AI is nu al instaat om problemen met imperfecte informatie op te lossen, niet louter gebaseerd op eerder door de mens genomen stappen. Hierdoor zouden ze sneller dan je denkt mee belangrijke beslissingen nemen in bedrijven en politiek.

– Katja Schipperheijn, Digitale Burgertjes

Klinkt eng, maar er zijn echt wel voordelen aan. Zo kunnen we de tijd die door automatisering wordt bespaard voor anders ingewikkelde en tijdrovende taken aan nuttigere of leukere zaken besteden. Zoals Katja Schipperheijn schetst in het Boek Digitale Burgertjes, angst voor technologische verandering is normaal én van alle tijden. Het is onder andere daar dat projecten als #SociaalsteSchool hun bijdragen trachten te brengen. Hoe kunnen we zorgen dat niet de angst voor de vernieuwing primeert, maar we focussen op het positieve en meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen.

 

AI en waarom het onderwijs nu hiermee aan de slag moet !  

AI beïnvloedt nu al een groot aantal industrieën en als eerder aangehaald nog meer de arbeidsmarkt. Nu al zien we dat er een nijpend tekort is aan AI specialisten. Philippe de Backer Minister voor Digitale Agenda becijfert nu al een tekort van 1000-den specialisten in de komende jaren. Er mogen dan al wel enkele universiteiten en hogescholen deze opleiding aanbieden toch slaat de IT-sector alarm. We moeten meer inzetten op AI, enkel leren coderen zal niet voldoende zijn. Dit beaamt ook onze nieuwe partner voor AI, Karen Boers die eerder al BeCode als een succesvol initiatief opstartte voor werkzoekenden met interesse in coderen.

“We maken een nieuwe vijver van talent met jongeren die in het traditionele onderwijs minder aan zijn trekken kwamen. Zo hebben in de codeer opleiding maximaal 70 procent een diploma secundair.”

–  Karen Boers, BeCode

Een opleiding AI heeft dan net als coderen zijn meerwaarde in het onderwijs. En net als met coderen kunnen we niet jong genoeg starten om kinderen de beginsels en principes van AI aan te leren. Mede om deze reden zal dit jaar de inspiratie doos van dé SociaalsteSchool die samen inzet op Digitaal Burgerschap dan ook aangepast materiaal voor lager-en secundair onderwijs bevatten dat hier een basis voor kan creëren. Inhoudelijke zaken als wat is het is en hoe werkt het zullen samengebracht worden met enkele ethische vragen waar je met de leerlingen kan over reflecteren.

 

Meer weten …

Wil je nu al meer weten en deelnemen aan een debat over  ethische aspecten van Artificiële Intelligentie mét enkele topexperts en met een luik over onderwijs, schrijf je dan snel in op www.gistcollectief.org

Wil je met jou school, leerlingen en ouders inzetten om Digitaal Burgerschap samen met de SociaalsteSchool.  Schrijf je dan nu in via onderstaande link.  Wees er snel bij voor dé Doos vol les-en inspiratiemateriaal voor digitaal burgerschap te ontvangen. Voorraad is beperkt.

Registreer je school nu!

Wens je nu al meer te weten over digitaal burgerschap en en hoe je je leerlingen of kinderen op een inspirerende manier aan de slag kan laten gaan met technologie? Initiatiefneemster van dé #SociaalsteSchool,  Katja Schipperheijn begeleidt je in haar geprezen boekDigitale Burgertjes”.

De opbrengsten van dit boek gaan naar de werking van #SociaalsteSchool2019

 

Met dank aan

          

 

Ermelinda Hajdari
Online Campaign Lead

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *