#SOCIAALSTESCHOOL EEN LEVENSLES VOOR EEN STAGIAIR

Het project de #SociaalsteSchool schiet uit de startblokken. Maar hoe begin je daar als school en als leraar aan? En hoe begin ik er als stagiaire aan om leraren hierin te ondersteunen? Katja Schipperheijn toonde het in bezielde, leuke en interactieve workshops in het Atheneum Erasmus De Pinte. Het inzetten op digitale inclusie en online interacties? Na de workshops kent het geen geheimen meer.

Leraren bewust maken

Een stage bij sCooledu VZW is het perfecte slot van mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen én een perfecte opstap naar de arbeidsmarkt. Ik heb het genoegen om in het kader van mijn stage mee te werken aan de #SociaalsteSchool. Een project dat me uitdaagt theoretische inzichten uit de opleiding naar de praktijk te vertalen. De workshops van dichtbij ervaren, geeft me de nodige handvaten om deze in de nabije toekomst zelf te geven. Leraren bewust maken van en kennis laten maken met de complexe én positieve aspecten van digitale geletterdheid, daar gaat het om. Gedragsregels in de offline wereld zijn ons allen bekend. Hoe zit dat in de online wereld? De workshops leren ons dat respect, delen en luisteren hier minstens zo belangrijk zijn.

“Leraren bewust maken van en kennis laten maken met de complexe én positieve aspecten van digitale geletterdheid, daar gaat het om.”

Workshop over media zonder media

Dit kwam ook sterk naar voor in de manier waarop de workshops plaatsvonden. Niet in een lokaal vol technische snufjes, maar buiten in het grasveld onder de zon. Een workshop over media zonder media? Ja, want de #SociaalsteSchool staat voor veel meer dan dat. Het stelt interactie, open communicatie, inclusie en een respectvolle cultuur centraal. Respectvol interageren in de online wereld is echter geen sinecure. Wat met netiquette, portretrecht, fake news, online ‘vrienden’ en likes? Mag je van Justin Bieber een foto trekken en posten? Of niet? Wat willen we eigenlijk zeggen met een lachend kakje? Door de leuke anekdotes, pure relevantie en persoonlijke verhalen tijdens de workshops waren de leraren mee in het verhaal.

Online wegwijs maken van leraren én leerlingen.

Tijdens deze workshops werd ingezet op de bewustmaking en het online wegwijs maken van leraren, opdat zij op hun beurt aan de slag kunnen met de leerlingen. Ter ondersteuning hierbij is er ‘dé doos’ van de #SociaalsteSchool. Dit zit vol met inspirerend materiaal waaronder de leerlijn met de educatieve pakketten Sociaal Online en Media Sheriff. Het biedt de leraren een houvast om de online wereld in de klas binnen te brengen en zo het onderwijs te laten aansluiten bij 21ste eeuwse vaardigheden. Het stimuleert de school, leraren, leerlingen én ouders om kleine of grote stappen te zetten in de wonderlijke wereld van online toepassingen en media.

Sociaal online in 4 stappen

Het pakket Sociaal Online biedt daarbij een gestructureerde, rode draad. Het toont hoe je in 4 stappen aan de slag kan in de klas en de school. In de 1ste stap kan je met je leerlingen nagaan wat sociaal betekent en wat de leerlingen boeit in de wereld van media en apps. ‘Sociaal’ is een breed begrip dat leraren op verschillende manieren interpreteerden tijdens de workshops. Zo werd het gelinkt aan communicatie, samen zijn, gezelligheid enzovoort. Hoe zien de leerlingen dat? Een nog belangrijkere vraag is hoe we online sociaal met elkaar omgaan. Dit geeft meteen de overgang naar de tweede stap. Hier staan verschillende topics uitgediept zoals online vrienden, portretrecht en netiquette. Wablief? Het gaat om allerlei regels om op een respectvolle manier met elkaar online om te gaan. Deze inzichten bieden samen met de voorkennis van de leraren en leerlingen de basis om een online gedragscode op te stellen tijdens stap 3. Wat vinden de leerlingen nu de belangrijkste online afspraken? Waar willen ze zich aan houden? Om de creativiteit en digitale geletterdheid van leerlingen te stimuleren, kan je de leerlingen zelfstandig aan het werk zetten om de gedragscode via online tools op te stellen.

“Deze inzichten bieden samen met de voorkennis van de leraren en leerlingen de basis om een online gedragscode op te stellen”

Even belangrijk is dat de leerlingen zich aan de gedragscode houden en erop toezien dat anderen zich eraan houden. Stap 4 is dus een stap die gedurende heel het schooljaar doorgetrokken kan worden én inzet op reflectie. De Media Sheriff die hier een centrale rol in speelt, krijgt dan ook een extra uitgewerkt educatief pakket. De leerlingen nemen zelf het voortouw in deze stap. Nu is het aan de leraren en aan mij.

Workshops in de aanbieding 

Via deze weg wilde ik deze ervaring delen met jullie. Maar meer dan dat wil ik leraren zelf deze ervaring geven en onvergetelijke workshops realiseren in functie van mijn stage en de #SociaalsteSchool. Dé ideale manier om de theorie uit mijn opleiding door te trekken in de praktijk. Geïnteresseerd om mee te doen aan de #SociaalsteSchool? Geïnteresseerd in een workshop? Schrijf je snel in voor ons project en ontvang meer informatie op https://www.scooledu.org/sociaalsteschool/

Indica Van der Gucht

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *