SML4Change #Enable@SintLievensCollege

SML4Change #Enable@SintLievensCollege

De wedstrijd ‘De Sociaalste School’ is op het Sint-Lievenscollege dé uitgelezen kans om als bindmiddel te dienen tussen enerzijds de visie en strategie die uitgebouwd worden in SML4Change, en anderzijds, de praktijk – het Enable-programma.

Het schooljaar 2018-2019 is een schakelperiode tussen verschillende projecten die in het vorige schooljaar opgestart werden en de komende jaren, waarbij we streven naar een sociale school die zowel analoog als digitaal ontwikkeld zal zijn. De sociale school zal een deel worden van het DNA van 150 jaar onderwijstraditie op het Sint-Lievenscollege.

Twee jaar geleden startten we het Enable-programma op met als doel een verbindend en motiverend leer-en leefklimaat te bekomen. Hierbij ligt de focus op het voorkomen en oplossen van (cyber)-pesten op school.

In het eerste jaar krijgen de leerlingen 10 lessen Enable binnen het vak godsdienst waarin de leerlingen gesensibiliseerd worden voor deze problematiek.

Naast dit vaste lespakket is er ook een team van leerlingen die als leerlingenbemiddelaar optreden bij eventuele problemen. Deze jongeren volgen doorheen het jaar 10 workshops waarin ze handige vaardigheden leren bij het opsporen en oplossen van mogelijke problemen.
De focus hierbij ligt echter vooral op de preventie van (cyber-)pesten. Dit jaar streven we ernaar een grotere aandacht te hebben voor de gevaren van sociale media, maar vooral op de mogelijkheden die er zijn om met verschillende mediavormen aan de slag te gaan.
Binnen de lessen Enable werken de leerlingen rond het thema mediawijsheid. Hierbij komt de relatie die leerlingen met elkaar online én offline hebben aan bod. Vorig jaar werd dit initiatief opgestart zodat nu alle leerlingen uit de eerste graad hierrond aan de slag zijn gegaan.
Naast online en offline vriendschappen is er grote aandacht voor nettiquette. De leerlingen binnen Enable werken hierrond tijdens hun workshops. De #Sociaalste School Doos is hierbij een grote inspiratie. De studenten sorteren hierbij prenten, situaties en artikels in twee verschillende groepen: Wat kan en wat kan niet? Daarna wordt dit besproken in groep. Gaat iedereen akkoord met de verdeling of kunnen er situaties anders begrepen worden?
Volgende situaties komen aan bod: – bodyshaming – reageren op het profiel van iemand (als vriend of als niet-vriend van die persoon). – privéberichten: Kan je hier ook iemand mee kwetsen? …

Het Enable programma staat echter niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de strategie en visie van de school. Het Sint-Lievenscollege ontwikkelt samen met 25 andere Europese scholen een toekomstplan rond mediawijsheid in het onderwijs via de sml4change – Social Media Literacy for Change. Dit initiatief van European Schoolnet wordt opgevolgd door een van de leerkrachten en loopt over het volledige schooljaar.

Omdat beelden nog meer spreken dan woorden nodigen we u uit om bijgaande presentatie sml4change @SintLievens te bekijken!

 

Sint-Lievens college Gent - Gent

Foto's

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *