SMIK, dat is jij en ik!

Door de kleinschaligheid van onze school is zorg voor anderen iets wat wij hoog in het vaandel dragen. Daarnaast willen we eveneens inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en via een stimulerende leeromgeving onze leerlingen opvoeden tot sociaal geëngageerde jongeren met een brede kijk op de wereld. Aandacht voor digitaal burgerschap is iets wat hierbij niet meer weg te denken valt. We vinden het dan ook belangrijk om dit op alle lagen van ons schoolleven te doen doordringen, zonder er echt een ‘apart project’ van te maken. Net dat wordt ‘het project’ waar we willen aan werken.

 

sociaal geëngageerde jongeren met een brede kijk op de wereld

 

Meer info met concrete voorbeelden is te vinden in het bestand in bijlage.

Digitale geletterdheid
Sancta Maria Kasterlee, of kortweg het SMIK, is een gezellige school in een landelijk kader. Ons opvoedingsproject steunt op vijf pijlers:
Kleinschaligheid staat bij ons voor laagdrempeligheid. Directie en personeel zijn optimaal bereikbaar en aanspreekbaar. Dit verhoogt de betrokkenheid en het wij-gevoel: “SMIK, dat is jij en ik!”

Zorg voor anderen betekent dat we onze leerlingen leren rekening houden met elkaar en hen bewust leren omgaan met relaties. Die houding van sociale bekommernis en respect verhoogt het welbevinden van elke leerling op onze school.
Als onderdeel van de scholengemeenschap KOGEKA krijgt het SMIK ondersteuning op pedagogisch, materieel en financieel vlak. Daardoor kunnen we nog meer investeren in kwaliteit.
Onze school wil vanuit het landelijke Kasterlee een ruime blik op de wereld bieden. We willen onze leerlingen niet enkel kennis bijbrengen, maar hen ook opvoeden tot evenwichtige en maatschappijkritische jongeren met een brede kijk op de wereld. Via projectwerk en internationale uitwisselingen willen we respectievelijk het sociaal engagement van onze leerlingen stimuleren en hun culturele bagage
verrijken.

In het SMIK bieden we onze leerlingen een stimulerende leeromgeving waarin ze voortdurend worden uitgedaagd. Levensechte lessen gebracht door bezielende leerkrachten vormen de kern van ons kwaliteitsonderwijs. In dit kader is het bevorderen van zelfstandig leren een belangrijke stap naar efficiënt en duurzaam leren. Dit laatste kadert in het overkoepelende LED-project vanuit de scholengemeenschap.
http://www.kogeka.be/sanctamaria/

LED-leren2
De scholengemeenschap heeft een pedagogisch concept uitgewerkt waarbij alle scholen binnen KOGEKA levensecht, eigentijds en duurzaam leren stimuleren.

Wanneer de relevantie voor het dagelijkse leven zichtbaar wordt, spreken we over levensecht leren. In de 21ste eeuw impliceert levensecht leren dat de lerende beroep kan doen op vrij toegankelijke leerstof en dat de leraar kansen biedt om deze vorm van leren als volwaardig te integreren in het onderwijsgebeuren. Dit vraagt om een aangepaste didactiek. Het internet bulkt immers van de informatie, maar onze leerlingen hebben een betrouwbare gids nodig om deze data om te smeden tot kennis en inzicht.

We stimuleren werkvormen als zelfsturend, begeleid zelfstandig en coöperatief leren en zetten we daarvoor de hedendaagse technologie in

Leren wordt op deze manier ook eigentijds leren, waarbij het verwerven van de vaardigheden voor de 21ste eeuw een groeiend belang heeft. In alle studierichtingen zullen kinderen en jongeren immers gebaat zijn met leren samenwerken, het probleemoplossend vermogen aanscherpen, de digitale geletterdheid verhogen, creativiteit ontplooien, kritisch denken bevorderen, communicatieve, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen. Daarom stimuleren we werkvormen als zelfsturend, begeleid zelfstandig en coöperatief leren en zetten we daarvoor de hedendaagse technologie in. Een krachtig ICT-netwerk is dan wel een vereiste, maar daarvoor hebben we gezorgd, in al onze scholen.
Toegang tot het netwerk krijgen de leerlingen via een computer van de school of via een eigen toestel (BYOD – Bring your own device). http://kogeka.be/led-leren-en-byod/

Leren moet ook blijven hangen. Leerlingen moeten de zin van hun leren begrijpen. Dan pas wordt leren duurzaam. Dus leren we de leerlingen hun eigen leerstrategie kennen, hoe zij de zaken anders of beter hadden kunnen aanpakken, wat hun kwaliteiten en werkpunten zijn.

Werkgroep Innovatie
Binnen de school werd de werkgroep Innovatie in het leven geroepen met als doel de overkoepelende projecten vanuit de scholengemeenschap te vertalen naar de noden van het SMIK, vertrekkend vanuit ons eigen opvoedingsproject. Oorspronkelijk was werken rond ‘mediawijsheid’ één van de prioriteiten van de werkgroep. Na een eerste verkennend schooljaar, waarin werd nagegaan wat er op school al gebeurt, waar de noden liggen en waarin enkele nascholingen gevolgd werden, bleek dat de term ‘mediawijsheid’ alleen niet de volledige lading dekt. Met de hulp van ‘de doos’ en de achtergrondkennis die we vanuit enkele nascholingen hebben opgedaan, willen we dit jaar veel concreter aan de slag gaan.

Ons project
We willen op onze school meer inzetten op digitale geletterdheid maar we willen dit vooral binnen een duidelijke structuur en visie doen. Een visie die zowel door directie, leerkrachten en middenkader maar ook door leerlingen en ouders gedragen wordt en die natuurlijk ook aansluit bij ons eigen opvoedingsproject en het idee van LED-leren vanuit de scholengemeenschap.
De structuur waarbinnen we deze visie willen opbouwen, steunt op de vier vaardigheden die in combinatie nodig zijn om te spreken over digitale geletterdheid: basiskennis ICT, computional thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vier vaardigheden willen we koppelen aan de drievoudige opdracht van de school wat betreft digitale geletterdheid: informeren, voorkomen en signaleren.

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gedragscode die zowel door onze leerlingen, leerkrachten als ouders gedragen wordt. We vinden het belangrijk dat dit geen aparte gedragscode wordt, maar dat deze wordt geïntegreerd binnen de bestaande leefregels van de school. We zijn namelijk van mening dat online en offline omgang met anderen niet los van elkaar gezien kan worden. Daarom is het belangrijk om onze huidige bestaande leefregels en stappenplannen rond bijvoorbeeld sociale omgang, taalgebruik, pesten maar eveneens de mogelijkheden die worden geboden aan kansarme leerlingen onder de loep te nemen en waar nodig uit te breiden.

Wil je heel ons project in detail zien bekijk dan de bijlage die we gaat met je delen. Hopelijk kunnen we zo ook jou inspireren!

Sancta Maria - Kasterlee

Video

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *