#SJTEEVEE @Sint Jozef Basisschool

#SJTEEVEE @Sint Jozef Basisschool

Toen ik op facebook de post zag van “De sociaalste school” werd ik onmiddellijk aangesproken om hier meer informatie over in te winnen. Wanneer ik op de site ging kijken, leek het mij echt interessant om mij hiervoor in te schrijven! Vooral het aspect rond “de gevaren van de sociale media” én “kinderen bewust en verstandig leren om te gaan met sociale media, internet, …” leek me wel iets dat ik kon gebruiken om zelf mee te werken in de klas.

 

De grens tussen de online én offline wereld is soms te nauw en dat beseffen kinderen te weinig.

 

We leven in een maatschappij waarin internet, sociale media, … een centrale rol spelen én waar onze kinderen voortdurend mee geconfronteerd worden. De gevaren die sluipen in het internetgebruik: pestgedrag, verslaving, privacywetgeving, … zijn onderwerpen die anders te weinig aangekaart worden, terwijl ze er toch zo ongelooflijk veel mee worden geconfronteerd… én ze toch zo kwetsbaar zijn in die grote digitale wereld. De grens tussen de online én offline wereld is soms te nauw en dat beseffen kinderen te weinig. Kinderen moeten vooral geduid worden op de gevaren waaraan ze voortdurend blootgesteld worden: verantwoord internetgebruik waarin de netiquette een grote rol moet spelen.
Het is mijn taak als leerkracht om hier mee om te gaan én de kinderen te helpen omgaan met deze waaier aan mogelijkheden waarin ze niet altijd beschermd worden. Hen te duiden op het gevaar om zich onverantwoord te laten meeslepen, hun weerbaarheid te verhogen…
Ondertussen heb ik de doos reeds goed bekeken én er zijn heel wat bruikbare dingen waarmee ik zeker aan de slag wil gaan! Ikzelf sta in het derde leerjaar én ik ga vooral werken rond: gedragscode, cyberpesten, netiquette, veilig omgaan met internet, privacy, …

Sinds dit jaar zijn we ook gestart met een eigen YouTubekanaal: sjteevee. We willen via de sociale media onze school mooi in beeld brengen. 1 aflevering per maand: te vinden op onze schoolwebsite of op YouTube.

Verhaeghe Ellen
Derde leerjaar

Basisschool Sint-Jozef - Kortrijk

Video

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *