Samen online: Stedelijk Lyceum Hardenvoort

Samen online: Stedelijk Lyceum Hardenvoort

Stedelijk Lyceum Hardenvoort is nog een vrij nieuwe school. Op 1 september 2015 startte onze school met twee klassen in het eerste middelbaar. Elk jaar bouwen we een leerjaar bij tot we in het schooljaar 2020-2021 een school hebben met zes leerjaren.
Onze school situeert zich in het domein wetenschappen en techniek en zet volop in op STEM-onderwijs.

Elk vak wordt door een STEM-bril bekeken. De nadruk ligt op het onderzoekend leren, probleemoplossend denken en het concreet uitwerken en steeds bijsturen van ideeën. In de loop van hun leerloopbaan worden de leerlingen zelfstandiger in de STEM-competenties.
Lessen worden activerend en coöperatief gegeven. Daardoor gaan leerlingen van en met elkaar leren en zijn ze betrokken bij het leerproces. De leerkracht krijgt daardoor een coachende rol en kan elke leerling zeer individueel begeleiden.

Ter ondersteuning van bovenstaande visie, zijn er ook STEM-uren opgenomen in het lessenrooster. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen experimenteren en zich ontplooien. We bouwen vakoverschrijdende projecten op, vaak op vraag van de leerlingen zelf. Thema’s zoals robotica, programmeren, 3D-tekenen en -printen, games ontwerpen, … komen natuurlijk ook aan bod.

Binnen onze school hechten we zeer veel belang aan ICT en mediawijsheid. We hebben de Voeten (vakoverschrijdende eindtermen) ICT en alle leerplandoelen die met ICT te maken hebben verdeeld over de verschillende lessen. Zo leren de leerlingen bijvoorbeeld Word in de les Nederlands en Exel in de les wiskunde.

We hechten ook veel belang aan UDL, dit wil zeggen dat we het “leren” voor zo veel mogelijk mensen zo toegankelijk mogelijk willen maken. Enkele van onze leerlingen volgen les met de computer, hierdoor moeten we steeds heel proactief nadenken over het aanbieden van onze leerstof. Het positieve hieraan is dat elke leerlingen daardoor de mogelijkheid heeft om te kiezen of hij zij al dan niet digitaal wil werken.

Elke week hebben onze leerlingen een uurtje “mentor”. In dit uurtje kunnen allerlei thema’s aan bod komen. Ook het thema “sociale media” krijgt hier een prominente plaats.

We zetten volop in op online samenwerken. Dit doen we met meerdere platforms.
Zo maken we gebruik van:

• SMARTSCHOOL: dit platform gebruiken we voor alle administratieve taken en leerlingenresultaten en communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen staat hier centraal. In het begin van het schooljaar richten we momenten in om ouders wegwijs te maken in Smartschool. De leerlingen leren hier al doende mee werken maar krijgen ook op regelmatige tijdstippen instructies in de Mentoruren.

• CLASSDOJO: dit platform gebruiken we om de attitudes van onze leerlingen te registreren. Zowel leerlingen als ouders hebben hiervoor een account en kunnen zo de vorderingen onmiddellijk volgen. In Classdojo zit ook de mogelijkheid om een fotoverhaal te maken, zo kunnen ouders mee genieten van wat onze leerlingen leren op school.

• TRELLO: dit gebruiken we om onze leerlingen te leren plannen.
Deze app wordt door onze leerlingen voornamelijk ingezet tijdens de projectwerking. Als leerkracht kan je heel makkelijk het overzicht bewaren in een groepswerk.
Je hebt een overzicht over de verschillende planborden en kan perfect volgen wie wat gedaan heeft.
Trello wordt ook door de collega’s gebruikt om te vergaderen. Omdat we nog maar een hele kleine school zijn is het een enorme puzzel om alle leerkrachten gelijktijdig op een vergadering te krijgen. Indien je dus niet op een vergadering bent kan je toch alles online volgen. Trello geeft een duidelijk overzicht van onze wekelijkse teambordsessie.

• SEESAW: Dit is een besloten online portfolio per klas. We gebruiken deze app nog maar sinds dit schooljaar, maar zijn al helemaal fan. Met deze app kunnen we heel makkelijk de STEM-competenties van leerlingen beoordelen.
Leerlingen weten vooraf welke competenties ze moeten aantonen. Dit doen ze door notities, foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, ect. te uploaden. Wij als leerkrachten kunnen de competenties dan beoordelen met sterren (beginner tot gevorderde)
Binnen deze app kunnen ouders en leerlingen ook feedback geven op de ingezonden items. We focussen hier alleen op positieve feedback. Als leerkracht moet je alles goedkeuren alvorens het definitief online komt.

• Google Drive: dit jaar hebben we een project lopen met Chromebooks. Onze 2de jaars testen op dit moment de mogelijkheden van Google Classroom uit.

Omdat we vinden dat “leren” ook zichtbaar gemaakt moet worden gaan we dit jaar een “Social Wall” inrichten. Dit is een evenement/toonmoment dat, hopelijk maandelijks, zal plaatsvinden tijdens een middagpauze. Leerlingen en collega’s kunnen dan interessante werkjes, app’s, filmpjes, ect. tentoonstellen zodat leerlingen en collega’s ook weten waar andere klassen mee bezig zijn.

Ook onze ouders vinden het thema Sociale media heel belangrijk en daarom organiseert onze oudervereniging een oudercafé. De bedoeling hiervan is dat ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun kinderen en sociale media. Vragen als hoelang mag jouw zoon op zijn PS4 spelen? Vanaf wanneer is een kind gameverslaafd? Zit jouw dochter ook aan tafel te gsm’en?… kunnen daar informeel besproken worden. Verder willen ze graag een spreker laten komen of zich laten inspireren door een TEDx Talk over sociale media.

Omdat niet iedereen dezelfde kansen heeft kunnen leerlingen bij ons ook een laptop ontlenen om bijvoorbeeld tijdens de huiswerkklas of middagpauze aan hun schoolwerk te werken. Ook worden er sessies gegeven over bepaalde app’s of programma’s om iedereen mee aan de meet te krijgen, ook op vlak van ICT.

Stedelijk lyceum Hardenvoort - Antwerpen

Foto's

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *