Dé Mediahelden van GSBS De Oester

Dé Mediahelden van GSBS De Oester

Waarom is dit project zo belangrijk voor onze school én voor vele anderen? Wat komen we zo al tegen;

  • Op een positieve manier omgaan met eigen mediagebruik én dat van de leerlingen.
  • In een uitdagende context door de leergierigheid van leerlingen.
  • Leerkrachten zijn terughoudender door onvoldoende digitale ervaring.
  • Ouders komen vaak met vragen rond nieuwe vormen van mediagebruik (o.a. cyberpesten, schermtijd, sexting)

Dit leidt ertoe dat we van bij de start van het project op 3 niveaus samenwerken. Waardoor het leren wordt versterkt en ervaringen worden uitgewisseld.

  1. Leerlingen
  2. Leerkrachten
  3. (Groot)ouderbetrokkenheid

De leerlingen

Het zijn echter zesdeklassers die initiatieven nemen. Er wordt samen met hen een kader uitgezet waarbinnen ze kansen creëren. Ze nemen verantwoordelijkheden op waarmee ze hun digitale geletterdheid aanscherpen. Hun ervaringen nemen ze mee naar het secundair onderwijs. Dit zorgt voor een zeer mooie doorstroming.

In de basischool zetten ze activiteiten op waarbij ze keuzes leren maken, kritisch nadenken, kennis doorgeven en digitale skills ontwikkelen. Door het project jaarlijks te herhalen groeien onze huidige jongere leerlingen met een verantwoorde digitale burgerschapbagage op.O.l.v. een mediacoach worden de laatstejaarsstudenten gecoacht tot media-ambassadeurs binnen onze school en scherpen hun verantwoordelijkheidszin aan door activiteiten op touw te zetten bij jongere leerlingen.

Via maandelijkse peer-tutoring projecten worden jongere leerlingen en hun leerkrachten nieuwsgierig gemaakt rond nieuwe tools. De vaardigheden kritisch denken, samenwerken en zelfregulering komen aan bod. Naast technische skills o.a. programmeren of nieuwe trends o.a. gamification.

Het bewustzijn m.b.t. mediagebruik wordt in de volledige school aangewakkerd. Met de ambitie om het project jaarlijks te herhalen. Zo geven we onze leerlingen 21e eeuwse vaardigheden mee en een IT bagage die up-to-date blijft en die inspeelt op evoluerende technologieën in het online medialandschap.

Tot slot voorzien we deelname aan concrete acties/evenementen: de mediawijze week, aandacht voor de campagne van Safer Internet Day, ondersteunen van een liefdadigheidscampagne met sociale media,…

Enkele voorbeelden:

1. Deelname aan Whizzkids. Door hieraan deel te nemen komt er een waaier aan ICT-vaardigheden aan bod voor de leerlingen van de bovenbouw. Het sterkt hen in hun kennis en gebruik van (nieuwe) media. Elke vragenlijst wordt bij de elke klas geïntroduceerd, met een instaples. Tijdens die instaples wordt er met leerlingen gebrainstormd over een overkoepelende vraag:

  • Waarvoor gebruik jij het internet?
  • Hoe ga je om met verschillende bronnen op het internet?
  • Wat is (on)veilig op het internet?

De nadruk ligt op het aanscherpen van de vaardigheden.

2. Deelname aan de Code Week een organisatie van de Europese Commissie.

Programmeren is niet meer weg te denken uit de beroepen waarvoor onze leerlingen in de toekomst  opgeleid zullen worden. Er vroeg genoeg mee beginnen is dus de boodschap. On- en offline (unplugged) coderen. We werken met de klassiekers o.a. BeeBot en Scratch, maar gaan ook met de nieuwere materialen aan de slag, o.a. LegoWeDO en Kubo. Experimenteren staat centraal.

3. Leerlingen van de 3de graad nemen deel aan De Schaal van M. Indeling van de mediahelden in 5 groepen met elk een ‘superkracht’: creativiteit, sociaal, informatie vergaren, game en on/offline.

En we starten al met de kleuters die eerst worden ondersteund worden door oudere leerlingen o.l.v. de mediacoach. Jaar na jaar ontwikkelen zij hun vaardigheden verder om te oefenen, te leren, te creëren en te informeren. Ze sluiten hun schoolloopbaan, op onze school, af door de rol van mediaheld op te nemen.

De leerkrachten

Terwijl de leerlingen aan de slag gaan met de leerlingen staan ze steeds open om nieuwe dingen te leren. We willen echter verder gaan en ook hun begeleiden in de digitale wereld. Daarom worden voor de leerkrachten digitale workshops aangeboden tijdens personeelsvergaderingen en studiedagen. Hierbij houd ik rekening met het mediaprofiel van elke leerkracht.

(Groot)Ouderbetrokkenheid

De (groot)ouders worden via o.a. nieuwsbrieven en de website van de school eveneens geïnformeerd over de digitale wereld, voor eigen gebruik maar ook voor dat van hun (klein)kinderen. We wijzen hen de weg door het digitale bos. N.a.v. een grootouderfeest kan bv. een digitaal café geopend worden, waar ze met hun vragen terecht kunnen bij onze mediahelden.

En we gaan verder …

Voor wie echter meer interesse heeft in het mediawijs gegeven startten we een blog op waarbij (digitale) thema’s aangehaald worden https://mediawijsopschool.blogspot.com

Binnen de werking op 3 niveaus krijgt iedereen de kans om op eigen tempo informatie in te winnen en deel te nemen.

Twee werkwoorden zijn onze rode draad doorheen het hele project: aanleren en doorgeven.

Aanleren in een open sfeer om te communiceren mét en over nieuwe media. Er wordt plaatsgemaakt om ideeën, realisaties en creatieve oplossingen die verband houden met digitalisering uit te werken en te presenteren. We streven er bijvoorbeeld ook naar om de vraag “Hoe is jouw digitale dag verlopen?” zonder angst te kunnen stellen aan onze jongeren.

We creëren a.h.w. een digitaal olievlekeffect. Het 1ste jaar vertrekken we vanuit ieders beginsituatie. Iedereen geeft en toont aan over welke skills hij beschikt. Het 2de jaar starten alle actoren met een digitale bagage van enerzijds eigen ervaringen (beginsituatie) én anderzijds de ervaringen uit het eerste werkjaar. Elk werkjaar start met de ervaringen uit één of later meerdere werkjaren. Door deel te nemen aan activiteiten verdien je badges waarmee je kan aantonen welke (leer)stappen je gezet hebt.

 

 

GSBS De Oester - Gooik

Foto's

Video

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *