Leerlingen 1e beroep, beleefd en respectvol op internet! PTS Boom

Leerlingen 1e beroep, beleefd en respectvol op internet! PTS Boom

Wij wensen een project te doen met onze drie klassen van 1B (a,b & c). De leerlingen van het 1e beroepsvoorbereidend jaar ondernemen graag actie. Omdat ze soms te snel reageren op opmerkingen van elkaar, leren we hen om socialer en respectvoller met elkaar om te gaan. We leren hen niet alleen hoe ze incidenten kunnen oplossen maar ook hoe deze te vermijden. Het blijft altijd leren met vallen en opstaan. We leggen hen uit hoe we hen positief kunnen helpen en maken duidelijk dat ze er niet alleen voor staan. We boeken er gelukkig elk jaar toch heel wat resultaat mee. Maar voor 1b leerlingen is het respectvol omgaan met elkaar in de anonimiteit van het internet nog veel moeilijker. We hebben dan ook besloten om in enkele vakken aandacht te hebben voor beleefd en respectvol gedrag op het web.

Zo zijn we gestart tijdens de lessen PO (Plastische Opvoeding) om al tekende samen te ontdekken wat het internet te bieden heeft aan communicatiekanalen.

We tekenden alle vindbare visuals van sociale netwerken en websites waarmee je in contact kan komen met vrienden. Op die manier benaderden we het web als een hedendaagse POP-ART kunstenaar.

Tijdens deze groepsopdracht ontstaan spontaan gesprekken over sites en hun mogelijkheden. Zo leren ze samen ook sociale media kennen in al zijn aspecten, van like buttons tot andere emoticons… Ze krijgen zo de kans om aan elkaar te delen hoe ze dit zelf gebruiken, hun ervaringen ermee, positief tot negatief. Zo leren ze van elkaars interesses.

Tijdens de ICT-lessen gaan we werken aan hun sociale vaardigheden op het web. Hoe openen ze een account en hoe schermen ze hun privacy af bijvoorbeeld. Tijdens de lessen Nederlands gaan we een WhatsApp oefening doen. Zo zullen ze samen een einddoel moeten bereiken, waarvoor ze samen leren werken, de nodige afspraken online maken,… Het is zoals het plannen van een gezamenlijke uitstap. Tijdens deze oefening mogen ze niet in het echt met elkaar praten, alleen via hun WhatsApp account. De leraar toont deze communicatie live op het scherm vooraan. Hij duidt om beurt een Sheriff aan om het gesprek te volgen en boetes te geven als ze niet constructief en in wederzijds respect met elkaar samenwerken. Als het fout gaat noteert de Sheriff dit op het bord, zodat iedereen het ziet, en zijn gedrag kan aanpassen. Als iemand na 3 opmerkingen zijn gedrag niet aanpast wordt hij of zij uit het spel gehaald. Nadien wordt het verloop van het spel, het wel of niet slagen van de opdracht, samen in de klas besproken. Zo kunnen ze elkaar bijsturen en van elkaar leren.

We denken ook nog aan samenwerkingen met andere vakken, zoals de praktijkuren ‘Hoe werkt het web? Een eigen muis maken’, WO ‘Hoe is het web ontstaan? Gaat er ooit iets af?’, tijdens Zedenleer, Godsdienstvakken bespreken hoe je zelf kan werken aan beleefdheid op het web, overal, enz. Zo proberen we hun digitale sociale vaardigheden te verbeteren.

PTS Boom - Boom

Foto's

Documenten

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *