ICT en media, hoe gaat het verder? Hendrik Conscience winnaar 2017

ICT en media, hoe gaat het verder? Hendrik Conscience winnaar 2017

ICT en media, hoe gaat het verder?

Wij wonnen vorig schooljaar het project #sociaalsteschool 2017. Gedurende vorig schooljaar hebben wij ons leerplan GO! media onder de loep genomen en omgevormd tot een gedragscode. Wij zijn zeer blij dat de leerplancommissie eindelijk besloten heeft dat media geen deel meer is van muzische vorming. Dat wil zeggen dat we media eindelijk kunnen beschouwen als vak op zich en niet als onderdeel van iets anders. Het was echt nodig daar we media vakoverschrijdend in alle lessen toepassen, zonder dat we het soms beseffen.

Deze gedragscode zorgt ervoor dat onze kinderen duidelijk weten wat media is, wat ermee gedaan kan worden en dan ook vooral welke gevaren er om de hoek schuilen.
We werkten binnen 5 grote luiken: paswoord en medium, internettaal, respect, diversiteit en ouderbetrokkenheid. We merken dat onze kinderen veel bewuster omgaan met media rond zich heen. De kinderen zijn alerter als er zaken op het scherm verschijnen die volgens hen niet zuiver zijn of niet door de beugel kunnen. Ze hebben hen ook geleerd dit door te geven aan een volwassene in de buurt. Daarnaast gaan ze ook bij jezelf op zoek naar fout gedrag. Onze kinderen zorgen ervoor dat ze zich voordoen zoals ze zijn en dat ze geen zaken leuk vinden omdat het een vriendje is die het geschreven heeft. Ze worden echt aangemoedigd te kijken naar de inhoud van de boodschap en niet diegene die het geschreven heeft.

Tijdens vorig schooljaar gaven ouders ook met mondjesmaat aan betrokkener te zijn bij de activiteiten die hun kind doet op het internet. We gebruiken hiervoor het platform sCool die waarop we onze eigen digitale nalatenschap kunnen maken. Kinderen kunnen elkaar helpen, kunnen een heuse community van de school maken en dit alles binnen een veilige schoolomgeving. Op dit platform kunnen ze niet doorklikken op reclame en dergelijke, ze worden enkel geconfronteerd met zichzelf en hun klasgenootjes. Ouders worden ook aangemoedigd dit platform te gebruiken. Zo kunnen ze het prikbord zien (alle activiteiten die gepland staan), maar daarnaast ook de klasblog volgen. Kinderen kunnen inloggen en chatten met elkaar, leuke filmpjes posten en allerhande zaken opslaan in hun digitale boekentas.

Kortom het leerplan media ten top!

Wij zitten nu echter in een fase dat we dit komende schooljaar op zoek willen gaan naar het volgende bovenliggende niveau:
• Hoe gaan we de kinderen correct observeren en evalueren?
• Hoe zullen we nagaan wat de kinderen nu al dan niet kennen en hoe gaan we dit noteren?
• Hoe kunnen we dit noteren op het rapport zodat ouders ook weten waar hun kind staat in het kader van het vak media?

We zoeken komend schooljaar naar een antwoord op al deze vragen:
• Niveau ouders: wat vinden zij van media op school, hoe ver moeten we volgens hen hierin gaan?
• Niveau leerkrachten: we gaan op zoek naar welk onderdeel van de gedragscode er in welk leerjaar aan bod moet komen en we proberen ervoor te zorgen dat er een verticale lijn in de doelen komt. Zo weet elke leerkracht goed welk onderdeel van de code voor zijn of haar klas bedoeld is en welk deel er nog komt (of al gekend is).
• Niveau school: daarnaast gaan we op zoek naar een goede manier van evaluatie. Hoe zullen we het op het rapport noteren? Dit zal niet met een puntensysteem zijn, wel met waarden. Zo kunnen de leerkrachten waarden kleven op bepaalde vaardigheden zoals het waarderen van iedereen, correct taalgebruik, zijn wie je bent enzovoort. Toetsen zijn hier in dit vakgebied niet aan de orde.

We zijn ervan overtuigd dat media een echt “way of life” moet worden om zo uit te groeien tot een echte (digitale) wereldburger.

Kinderen moeten dit als een 2de natuur aanschouwen. Niet enkel zeggen “het moet van de school”, maar “het moet omdat ik weet waarom het beter zo is.”

Door op deze manier verder het vak media uit te bouwen, zullen we er zeker en vast in slagen ons doel de kinderen klaar te stomen voor latere jobs die nu nog niet bestaan te bereiken. Deze jobs verlangen dat kinderen 21ste -eeuwse vaardigheden beheersen. Probleemoplossend kritisch en creatief kunnen denken aan de hand van ICT-kennis en vaardigheden om zo te komen tot correct communiceren en samenwerken. Dit alles in een sociaal en cultureel geheel zonder onderscheid te maken.

Bekijk ook de reportage op focus tv:
https://www.focus-wtv.be/video/oostendse-school-sociaalste-school

BSGO Hendrik Conscience - Oostende

Foto's

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *