ER is eens en er zal altijd zijn @Vijverbeek

ER is eens en er zal altijd zijn @Vijverbeek

A) VISIE van de school binnen het goed gevoel-project

ER is eens en er zal altijd zijn;

Een school waar je echt eens heen moet gaan, Kinderen op de voorgrond staan. Kikkers kwaken er luid en vrij, Pesten hoort er hier niet bij,
Elke leerling is uniek, daarom maken wij muziek. Zorg op maat, dat is het waar het bij ons om gaat.

Reuzensprong voorwaarts, remmen los! Kikkers kwaak er maar op los.
Vijverbeek; een school naar ieders hart, Een springplank naar een toekomst, een geslaagde start. Vijverbeek is gewoon de top; dus geen zorgen, geen zorgen aan je kikkerkop!

Wedstrijden, kamperen, differentiëren en leren leren, Doe daar nog een leerlingenraad bij en media is ook van de partij.
Ieder is in iets een kei! De groenste school van ‘t ganse land en daarom is ’t hier zo plezant.

Kom jij hier op een dag voorbij? Dan kijk je vast met plezier opzij!
De leerkrachten zijn ons idool, Herinneringen zat aan deze school
Kom er dus gerust maar bij, je zal hier snel verkikkerd zijn, fijn!

Zo ONTWIKKELEN en EVOLUEREN onze kikkervisjes tot RESPECTVOLLE, VOLWAARDIGE, CREATIEVE en KRITISCHE kikkers die later in de maatschappij ACTIEF en SOCIAAL MEDIAWIJS en GELETTERD participeren.

 

B) PLANNING

Er is sinds dit jaar een succesgroep Media; wat hebben en/of zullen de coachen dit schooljaar realiseren om zo tot een gedragen visie te komen wat media betreft? We vertrekken steeds vanuit de visie van het GO!, de school en de visie rond media.

het is belangrijk dat ouders én leerkrachten – die hier beslist een rol te spelen hebben – uitleggen wat internet inhoudt en hoe het verantwoord, veilig en op creatieve wijze kan worden gebruikt.

 • Ons computerlokaal is net af; elke klas gaat twee uur per week naar de computerklas; hier zijn duidelijke tips zichtbaar over het mediawijs omgaan met digitale media.
 • Media wordt opgenomen binnen het lessenrooster. Er zal voldoende aandacht besteed worden aan de mediawijsheid binnen de gesprekskringen. Ook op het rapport is media sinds dit jaar opgenomen.
 • Leerlijnen zullen verder aangevuld worden zodat er een horizontale en vertikale samenhang ontstaat en zo kinderen zelfstandig en op een verantwoorde manier aan de slag kunnen en gaan.
 • Wij organiseren workshops ism Codefever: workshops ivm programmeren
  De workshops maken deel uit van het project “Weg met het Mattheüseffect”, dit project wordt aangeboden aan scholen met een hoge graad aan indicatorleerlingen workshops aan rond programmeren, om zo de digitale kloof te dichten.
 • Drie leerkrachten van onze school volgen een traject ‘Lesson Study’ om cognitief sterkere leerlingen zelfstandig met filmpjes en media hun eigen traject te laten volgen. We proberen deze werkvormen ook uit.
 • We maken gebruik van klasdoorbrekend werk, driesporenbeleid, doorschuifsystemen, co-teaching, kangoeroeklas, peer teaching… in alle mogelijke vormen om zo te voldoen aan de noden en talenten van leerlingen binnen onze school. Met zo een ruim publiek binnen handbereik is het nodig om buiten de vakken te gaan denken en uit de boeken te springen; inclusie is niet meer weg te denken!
 • Chassity: online schaken
 • Child focus: Deze sensibiliseringsactie is een goede start om de leerlingen vertrouwd te maken met onlinetechnologie, maar volstaat zeker niet om hun de juiste reflexen voor een volledig veilig internetgebruik bij te brengen. Daarom is het belangrijk dat ouders én leerkrachten – die hier beslist een rol te spelen hebben – uitleggen wat internet inhoudt en hoe het verantwoord, veilig en op creatieve wijze kan worden gebruikt. Vandaag moet het gebruik van internet en de sociale media een plaats krijgen in het schoolprogramma.
 • We werken met lego mindstorms, waarbij een eigen gemaakte robot geprogrammeerd dient te worden om bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen.
 • We gaan micro’s en hoofdtelefoons hanteren om leerlingen met concentratieproblemen te ontdoen van externe prikkels.
 • Het goed gevoel project dat uitgewerkt wordt ism met een psychologe (ouder) en dat gericht is op het welbevinden van de leerlingen zal een onderdeel ivm mediawijsheid omvatten. Allicht zal iemand zijn paswoord eens doorgeven ondanks de waarschuwingen, allicht wordt er iemand gepest via sociale media… ook dan moeten we klaar staan om met de getroffen partijen en de initiatiefnemers aan de tafel te gaan zitten en in gesprek te gaan. Er is ruimte om te groeien en positief om te gaan met conflicten.
 • De ouderraad steunt onze initiatieven en organiseert activiteiten om ons aan de juiste materialen te helpen.
 • Gebruik van Bingel en Kweetet als huiswerk en/of in de klas.
 • Aangezien we een campus zijn, zetten we activiteiten op poten om samen aan de slag te gaan met STEM en STEAM-projecten.
 • Werken met fototoestellen, webcam, tablets, gsm, kidizoom… We investeren in het maken van stappenplan, het juiste gebruik en het achterlaten van het materiaal zodat de volgende zonder problemen actief kan beginnen.
 • Sinds dit jaar gebeurt de communicatie naar de ouders toe enkel nog via smartschool.
 • FB-pagina’s worden gebruikt om ouders mee te laten kijken binnen onze schoolmuren (Nathalie Vijverbeek)
 • Vragenlijsten ivm welbevinden zullen vanaf het tweede leerjaar digitaal ingevuld worden…

C) WAAROM EXTRA INVESTEREN IN MEDIAGEBRUIK EN SOCIALE VAARDIGHEDEN/INTERACTIE BEVORDEREN?
-> Cognitief sterkere leerlingen motiveren en prikkelen
-> Zelfstandigheid promoten
-> Anderstalige leerlingen en leerlingen met een aangepast traject een rustige leeromgeving bieden.
-> Samenwerken bevorderen
-> Vaardigheden benutten
-> Talenten toepassen
-> Meer zorg bieden aan andere leerlingen; zowel naar de zwakkere/sterkere toe
-> Flexibel lesgeven
-> Leerlingen worden mediawijs en mediaanletter
-> Ontwikkelen van burgerzin en empatisch vermogen.

D) OM ZO TE KOMEN TOT HET UITEINDELIJKE DOEL:

 • Mediagebruik in de positieve zin aanwenden binnen het actief burgerschap.
 • In een sociaal veilige school komen sociale vaardigheden al aan bod in de kleuterklas. De ontwikkeling van deze vaardigheden draagt bij tot een goede school- en klassfeer. Het gaat niet alleen om overdracht van kennis, maar ook om waarden, normen en het sociaal vaardiger worden. Als we hier samen werk van maken, dan gaat iedereen zich veilig voelen op de school en vormt dit de basis voor zelfontplooiing.

Ik leer van jou
en jij leert van mij…
en als we het niet weten
zoeken we het gewoon samen uit!

E) WAT NAMEN WE MEE UIT DE DOOS

 • In het boekje van Child Focus staan heel leuke dingen.
 • Stickers ivm mediawijsheid kregen een plaatse in het medialokaal
 • Het privacy-abc is de moeite waard om door te nemen…
 • Educatieve pakketten top! Dank jullie wel!

F) WAT ZOEKEN WE NOG?

 • Een activiteit om ook ouders mediawijs en geletterd te maken.

Basisschool Vijverbeek - Asse

Foto's

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *