Een veilig en sociaal ‘sociaal mediagebruik’

Een veilig en sociaal ‘sociaal mediagebruik’

Met ons project “Een veilig en sociaal ‘sociaal mediagebruik'” willen wij de leerlingen aanzetten om op een positieve manier de nieuwe en sociale media aan te wenden in hun dagelijkse leven.
De aanzet voor de acties die we ondernemen, wordt gegeven in de volgende vakken:
-Mediawijsheid: ASO
-Nieuwe Media (binnen Talentontwikkeling): 2e graad BSO
-Burgerzin: 1e graad BSO
Vanuit die vakken worden de acties en initiatieven die we ondernemen, uitgedragen en gepromoot naar de rest van de school, en bij uitbreiding ook naar de ouders.
Een overzicht van waar we aan werken, vinden jullie in bijlage.

MSKA Roeselare - Roeselare

Foto's

Video

Documenten