Een geconcretiseerde visie @ De Pluim

Een geconcretiseerde visie @ De Pluim

Na onze positieve ervaring vorig schooljaar met de doos ‘digitaal burgerschap’, besloten we met de werkgroep ICT de doos opnieuw aan te vragen. Vorige schooljaar hebben we volop de kaart getrokken van de digitale meerwaarde in de klaspraktijk. De implementatie van de diverse materialen bij ons op school is volop bezig en loopt vlot. Uit de workshop van vorig schooljaar kregen we als schoolteam het inzicht in de nood van het werken rond ‘veilig online’. Ook uit onze ouderbevraging (inspiratie avond) kwam aandacht voor het online leven van onze leerlingen sterk aan bod. Er werd besloten om dit schooljaar verder in te zetten op het veilig online. Zo werd nagedacht over hoe we met de paswoorden van de leerlingen voor de online platformen veilig aan de slag konden. Ook op schoolteamniveau werd hier de nodige aandacht aan besteed.
In de doos ontdekten we een aantal materialen waarmee we aan de slag willen gaan.

 

Om onze beginsituatie op dit moment zo goed en duidelijk mogelijk in kaart te brengen, kozen we er voor aan de slag de gaan met het SELFIE instrument.

Als school zijn we verplicht om een ROK op te maken. Het ROK (referentiekader voor onderwijskwaliteit) zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het gaat om verwachtingen waar we het samen over eens zijn. Ze weerspiegelen de beleidskracht van onze school en waardeert ons professioneel schoolteam. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van onze school.
Binnen het ROK is het noodzakelijk dat we voor elk onderdeel uit het schoolwerkplan een schoolontwikkelingsplan opmaken. In dit plan formuleren we doelen en acties op korte en lange termijn, leggen we vast wie wat wanneer doet, reflecteren we en beslissen we in team wat we behouden, bannen en borgen.
Om onze beginsituatie op dit moment zo goed en duidelijk mogelijk in kaart te brengen, kozen we er voor aan de slag de gaan met het SELFIE instrument. Het doel van deze bevraging bij zowel de directie, het schoolteam als de leerlingen op school had als doel de belangrijkheid van digitale technologie in het onderwijs te duiden. Door deze bevraging werd elke deelnemers verplicht na te denken over de huidige situatie bij ons op school. De resultaten van de SELFIE werden voorgesteld aan het schoolteam. Vanuit deze resultaten werd gekozen om als eerste prioriteit ‘veilig online’ te kiezen.

Opnieuw gingen we op verkenning in de doos. We ontdekten met de werkgroep ICT de folder rond de schaal M. De opzet en doelstelling van deze actie sprak ons meteen aan. We schrijven onze derde graad meteen in. In aanloop naar de schaal van M kregen we als school de opdracht een challenge uit te zetten voor alle leerlingen van onze school. Niet enkele de derde graad wordt geconfronteerd met de gevaren van het leven online. Ook onze leerlingen willen we graag voldoende bagage geven om zich te wapenen tegen deze gevaren. De schoolchallenge wordt dan ook doorgetrokken naar de volledige lagere school.
Twee enthousiaste juffen hebben hun schouders onder dit alles gezet en werkten onderstaand project uit.

In samenwerkingen met externen werd de preventiedienst van de gemeente Knokke-Heist aangesproken om ook rond het veilig online aan de slag de gaan met de derde graad. Herhaling is een zeer goed didactisch principe, daardoor hebben we er voor gekozen om hen rond ditzelfde onderwerp te werken. Dit aan de hand van andere werkvormen. De workshop gegeven door de preventiedienst staat gepland tijdens de tweede jaarhelft zodat er vlot kan verwezen worden naar het project tijdens de schaal van M.

Project: HELP! Er is geen internet meer!

Verantwoordelijken: juf Céline en juf Dominique
Wanneer: tijdens de week van de schaal van M, in de week van 4 november

Doelen:
– de leerlingen werken samen aan een gemeenschappelijk doel
– de leerlingen luisteren naar elkaar
– de leerlingen helpen elkaar
– de leerlingen herkennen de gevaren van internet
– de leerlingen benoem de gevaren van internet
– de leerlingen reageren op een gepaste manier op de gevaren van het internet

Leerplandoelen:
– LOD-ICT-08.01 – *De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om op een veilige en verantwoorde manier te communiceren.
– LOD-ICT-08.05 – * De leerlingen zijn waakzaam bij het doorspelen van hun persoonlijke gegevens.
– LOD-ICT-08.06 – * De leerlingen respecteren de elementaire regels en omgangsvormen bij het elektronisch communiceren.
– LOD-ICT-08.07 – * De leerlingen respecteren de privacy van anderen.
– LOD-ICT-08.08 – * De leerlingen zien in dat ICT niet mag gebruikt worden om anderen lastig te vallen of te pesten en passen dit toe.
– LOD-ICT-08.09 – * De leerlingen gaan niet in op dubieuze berichten of verzoeken met een onduidelijke herkomst.
– LOD-ICT-08.10 – * De leerlingen verwittigen een bekende volwassene ingeval van ongewenste boodschappen.
– LOD-ICT-08.12 – * De leerlingen zijn kritisch ingesteld t.o.v. bepaalde aan hen gerichte elektronische boodschappen.
– WO-MNS-SV-2.8.1 De leerlingen durven binnen de klasgroep naar voren treden.
– WO-MNS-SV-2.12.5 De leerlingen kunnen met hulp van een volwassene regels en een taakverdeling afspreken met het oog op een vlotte groepswerking bij een spel of taak .
– WO-MNS-SV-2.12.8 De leerlingen kunnen overleggen naar aanleiding van een groepsopdracht.
– WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
– WO-MNS-SV-2.12.2 De leerlingen tonen een openheid om met iedereen samen te werken en samen te spelen.

Korte samenvatting:
Er komt een anonieme (video)boodschap op het Prowise bord van elke klas: een onbekende heeft het internet gestolen. Het internet komt pas terug wanneer de klas kan bewijzen dat ze internetwaardig zijn (= de gevaren van het internet de baas zijn). Dit moet de klas bewijzen aan de hand van verschillende opdrachten. Op het einde moeten ze proberen achterhalen wie de onbekende internetdief was, hieruit zal blijken dat op het internet iedereen zich kan voordoen als wie hij wil. (1 leerkracht maakt een vals profiel aan)

Mogelijke gevaren internet:
1. Overmatig gebruik.
Een eerste gevaar is de neiging van jongeren om al hun tijd op het web door te brengen. Als gevolg daarvan kunnen kwaadwillende personen nog makkelijker gevoelige informatie achterhalen.

2. Cyberpesten.
Bij uitwisselingen op het internet loopt je kind het risico pesterijen, psychologische druk, intimidatie, chantage of vernederingen te ondergaan. Het kind kan ook aangezet worden tot het spelen van gevaarlijke spelletjes, anorexia, racisme, het weglopen van huis … Het zijn vaak leeftijdsgenoten die deze druk uitoefenen. Dat kan ernstige psychologische gevolgen hebben en in bepaalde gevallen leiden tot zelfmoordneigingen. Reageer bij de minste tekenen van abnormaal gedrag.

3. Pedofielen.
Heel wat internetsurfers met pedofiele neigingen maken misbruik van de anonimiteit van het internet om met minderjarigen in contact te komen. Ze doen zich daarbij voor als leeftijdsgenoten van hun slachtoffer en maken gebruik van een valse identiteit. Door middel van manipulatie krijgen ze hun slachtoffers zover om seksueel getinte gesprekken te voeren, dubieuze bestanden te versturen, of hun slachtoffer te ontmoeten. Dergelijke uitwisselingen zijn bij wet strafbaar.

4. Identiteitsdiefstal.
Eender wie kan de controle overnemen van een Skype- of Facebookaccount of van een blog van je kind. Op die manier kan men zich als je kind voordoen en lasterlijk of aanstootgevend materiaal verspreiden.

5. Games, apps, sociale netwerken.
Heel wat online games, applicaties, chatsites, fora, blogs en sociale netwerken bieden de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Kwaadwillende personen kunnen zich verschuilen achter deze media. Bepaalde games en software kunnen informatie verzamelen of computervirussen installeren.

6. Andere gevaren.
Andere gevaren die niet direct met persoonlijke gegevens te maken hebben, maar je kind wel kunnen schaden:
– excessief gamen
– de verkoop van “gratis” games
– gokspelletjes (poker, sportweddenschappen …) die verboden zijn voor minderjarigen
– de blootstelling aan choquerende afbeeldingen (pornografie, geweld, marteling,…)
– peperdure sms-diensten
– …
Vandaar het belang van duidelijke afspraken tussen ouders en kinderen.
(bron: https://www.test-aankoop.be/hightech/internet/dossier/hoe-beschermt-u-uw-kind-op-het-internet/de-gevaren)
 Extra gevaren mogen zeker aan bod komen, dit zijn suggesties

AFSPRAAK
Elke klastitularis kiest een gevaar (mag uit bovenstaande lijst zijn maar eigen aanvullen mag zeker ook) en geeft deze door aan juffen Céline en Dominique. Zij werken het project verder uit.

OUDERBETROKKENHEID
Doorheen het project worden foto’s en filmpjes gemaakt die op het schoolnieuws van Classdojo worden gepost.

De Pluim - Knokke-Heist

Foto's

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *