Een communicatie plan rond de risico’s van sociale media door de leerlingen van Sint-Willebrord – Heilige Familie (campus HF)

Een communicatie plan rond de risico’s van sociale media door de leerlingen van Sint-Willebrord – Heilige Familie (campus HF)

Sint-Willebrord – Heilige Familie (campus HF) is een niet al te grote ASO/TSO school in Berchem met een heel divers publiek. Respect en gastvrijheid dragen we hoog in het vaandel. We zetten de laatste jaren bijv. extra in op het uitwerken van ons anti-pest beleid waardoor we ook al twee maal laureaat waren van de ‘pesten, dat kan niet’-prijs. Enkele leerkrachten maken deel uit van de Anti-Pest-Ploeg (APP) en enkele leerlingen uit de 3de graad worden ingezet als APP-coaches. Elk jaar nemen we deel aan de week tegen pesten en organiseren we in die week ook een respectdag. Op die dag wordt er extra gewerkt rond (cyber-) pesten.

Dit schooljaar gaf ik de leerlingen van 6 Communicatie en Media (CoM) een jaaropdracht waarbij ze een communicatieplan moeten uitwerken en (deels) uitvoeren rond risico’s van sociale media voor leerlingen op onze school. Deze opdracht past volledig binnen het leerplan interpersoonlijke en groepscommunicatie en toegepaste informatica. Bij het maken van deze opdracht was ik geïnspireerd door een aantal cursussen die ik vorig schooljaar bij de Schooleducation Gateway volgde (Bullying – not in my classroom!) en bij de European Schoolnet Academy (Social Media Literacy for Change). Ook maak ik bij deze opdracht gebruik van BeeCom (een tool die werd ontwikkeld door de KULeuven om studenten een communicatieplan te laten uitwerken – https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/). In de bijlage vind je de beschrijving van alle deelopdrachten binnen deze jaaropdracht.

Door de vrijheid die ze krijgen om zelf (binnen bepaalde grenzen) beslissingen te nemen (welk risico pakken we aan, welke actie werken we uit,..) stimuleren we hun betrokkenheid bij deze actie.

De leerlingen van 6 CoM hadden een zeer goed plan van aanpak;

  • eerst onderzochten ze welke risico’s er in het algemeen bestaan m.b.t. sociale media,
  • vervolgens toetsten ze welke van deze risico’s bij ons op school actueel zijn (via een interview met de directie,
  • een bevraging en enquête onder de leerlingen),
  • welke acties er hierrond reeds bestaan op school en welke er nog ontbreken.
  • vervolgens stellen ze een communicatieplan op (eind november) waarin ze beschrijven welke actie ze gaan uitwerken rond welk risico, wie de doelgroepen zijn (leerlingen, ouders, leerkrachten) en via welke kanalen er gecommuniceerd zal worden.

In het tweede semester voeren ze dit communicatieplan uit. Ze zullen hierbij aansluiten op de reeds bestaande initiatieven van de Anti-Pest-Ploeg. Ook zullen ze samenwerken met de leerlingenraad om een gedragscode rond sociale media uit te werken.

De leerlingen van 6 CoM voeren deze opdracht tot nu toe heel goed en gedreven uit. Je merkt dat ze, soms ook door eigen ervaringen, overtuigd zijn van het belang van een dergelijke actie. Door de vrijheid die ze krijgen om zelf (binnen bepaalde grenzen) beslissingen te nemen (welk risico pakken we aan, welke actie werken we uit,..) stimuleren we hun betrokkenheid bij deze actie. Het ziet ernaar uit dat ze zullen werken rond cyberpesten, omdat het voorlopige besluit van hun onderzoek is dat we hierrond op school nog preventiever kunnen werken.

De doos met het inspiratiemateriaal dat we van ‘sociaalste school’ kregen, gebruiken we om het actieplan van de leerlingen mee vorm te geven. Ook bij de invulling van de week tegen pesten kan de doos ons inspiratie geven. Dankjewel hiervoor!

Sint-Willebrord - Heilige Familie (campus HF) - Berchem

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *