De WAV-e code #sharingiscaring

De WAV-e code #sharingiscaring

De Springplank 4 #sociaalsteschool!

Met onze deelname willen we helpen digitale kloven te dichten: tussen generaties, tussen verschillende socio-economische groepen, tussen verschillende culturele achtergronden. We hebben als doel om via het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes rond mediawijsheid en mediageletterdheid te komen tot het versterken van digitaal burgerschap. We willen niemand achterlaten zonder survivalvaardigheden in de digitale jungle van morgen.

WAV-e code (waardig, aardig, vaardig)

Hoe doen we dat? We ontwikkelen de WAV-e code (WAARDIG, AARDIG, VAARDIG-elektronisch), dit is een digitale groeilijn van peuter tot e-wereldburger. We vertrekken hiervoor vanuit de nieuwe eindtermen media. Omdat we een breed draagvlak willen creëren brainstormen we met:

  • de leerlingen van het 6de leerjaar en in het bijzonder de stembrigade van de school vertegenwoordigd door twee superhelden Professor X en Robotech
  • ouders die het project mee willen vormgeven
  • het team leerkrachten van onze school, maar onder het motto ‘#sharingiscaring’
  • betrekken we ook de teams van andere Brugse scholen van scholengroep Impact.

Digitale inclusie

Digitale inclusie is een absolute prioriteit in een maatschappij waarin ongelijkheid steeds meer de bovenhand krijgt. Door onze talenten, kennis, attitudes en vaardigheden te verbinden met elkaar – let’s connect -, creëren we een krachtige basis voor een sociale samenleving.

Vanuit Digidee bieden we hier professionele ondersteuning via:

Het innovatiecentrum ‘De Stempel’ van de scholengroep Impact waarvan we gebruik maken, ligt in de buurt Sint-Pieters, waar veel maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren wonen. We bouwen momenteel aan een breed netwerk met organisaties uit de buurt.

  • Workshops in De Stempel (leerlingen, ouders en grootouders) waarbij we onderandere gebruik maken van peertutoring.
  • Naschoolse ondersteuning in Basisschool Brugge Centrum met het E-Z-lokaal(easy:), waar jongeren terecht kunnen met digitale vragen.
  • Teach-the-teacher, via infoavonden en workshops.

Duurzaamheid

De WAV-e code kan steeds verder toegepast en gefinetuned worden, want het is een tool waarop we verder bouwen in de toekomst. We willen bijvoorbeeld een app ontwikkelen in een genre game-vorm, waarbij leerlingen van het peuterklasje tot Middenschool moeten proberen op het vlak van mediawijsheid en mediageletterdheid ‘digitons’ te verzamelen. Telkens wanneer de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verzameld zijn, surfen de kids verder naar een volgend level tot ze uiteindelijk hun E-diploma behalen en klaar zijn om zelfstandig verder de digitale wereld de E-xploreren.

Weerbaar en actief wereldburgerschap is noodzakelijk om in hun latere leven het digitale pad te bewandelen. Daardoor wordt de WAV-e code sowieso opgenomen in de visie van de school – van onderuit – breed gedragen – dienend als inspiratiebron voor andere scholen, ten slotte is samenwerken en kennis delen niet meer weg te denken in de wereld van vandaag.

Basisschool de springplank - Brugge

Video

Documenten

Links