“De Tandem” #BURGERBOOSTER DIGITAAL

“De Tandem” #BURGERBOOSTER DIGITAAL

De tandem # sociaalste school in wording?

  • Je staat als begeleider op de ochtendspeelplaats en je merkt dat er een hele rare sfeer heerst bij een groep meisjes. Je gaat er naartoe en knoopt een gesprek aan. Je ontdekt dat kinderen gisterenavond via een sociaal media met elkaar in contact zijn gekomen en dat het daar voor 1 persoon volledig is mis gelopen. Wat doe je als begeleider?
  • Een ouder komt ’s ochtends naar je toe met een kind uit je groep dat zeer angstig om zich heen kijkt. De ouder vertelt dat er de avond voordien via een sociaal media middel door kinderen uit de groep gescholden en gepest werd en dat haar zoon de dupe daarvan is. De ouder vraagt aan de begeleider om dit in de groep toch maar eventjes te bespreken en op te lossen. Wat doe je als begeleider?
  • Kinderen werken rustig aan hun werkstuk. Ze gebruiken hiervoor computers en tablets. De algemene afspraak is dat kinderen informatie rond het thema van hun werkstuk mogen opzoeken. Als begeleider loop je tussen de banken door en merk je dat er een kind naar een filmpje aan het kijken is dat helemaal niets met het werkstuk te maken heeft. Je vraagt de leerling om dit uit te leggen, maar die beweert dat hij daar niet heeft om gevraagd maar dat dit na het vorige correcte filmpje bekeken te hebben gewoon op het scherm is verschenen. Kan dit zomaar? Wat zeg ik als begeleider?
  • Een kind loopt er heel bleek en moe bij. Hij zegt na lang aandringen in een gesprek, wat er gaande is. Hij is moe en futloos want hij speelt dikwijls ’s nachts op een of ander spel om toch maar zoals zijn vrienden in een hoger beter niveau te geraken. Want als hij niet zoals zijn vrienden beter wordt dan kan hij niet meer meespelen en dan is zijn leven voorbij, dan heeft hij niemand meer. Wat zeg je als begeleider?

Dit zijn enkele gebeurtenissen die op schoolterreinen niet vreemd zijn. Ook wij in De Tandem hebben hiermee te maken. Daarom ook dat wij ons inschreven om “dé doos” te ontvangen.

We willen ons inzetten om van onze kinderen wereldburgers te maken die zullen vorm geven aan de toekomst van ons allen. Binnen onderwijs creëren we de burgers van morgen en het is dus onze verantwoordelijkheid om de kinderen nu correct te vormen.

We hebben op onze school de laatste jaren met de kinderen enorm ingezet op de aspecten “sociaal zijn”, “kritisch denken”, “respect en waarden en normen”. Dit jaar bouwen we de pijler Burgerbooster uit, waarin wij ons specifiek ook willen toeleggen op het digitale. We willen dit schooljaar en eigenlijk elk schooljaar in de toekomst inzetten op digitaal burgerschap in al zijn vormen. We leven in een digitaal tijdperk en we merken dat ouders en begeleiders niet voldoende en niet vlug genoeg mee evolueren met wat er zich nu ontwikkelt rond de digitale wereld. We moeten daarom onze ouders en onszelf als begeleiders bijvormen om onze kinderen wegwijs te kunnen maken in de digitale wereld, om hen hierin veilig te laten bewegen en om hen de gedragscodes van het digitale eigen te maken.

We streven reeds naar “Future Classroom” waarin de technologie, het digitale een optimale plaats inneemt.

Als school zetten we ons reeds in op het digitale. We kochten heel wat notebooks en tablets aan om de kinderen te laten opzoeken voor werkstukken, we gebruiken smartborden om les te geven, we zetten in op techniek, we zijn een legostudio en technieklokaal aan het uitbouwen, we communiceren in de bovenbouw met onze correspondentieklas via chat, we bingelen, smartschool voor leerkrachten, daisybooks, nieuw leven inblazen kinderraad (digitale verslaggeving door leden), het weeknieuws (verslag van de week per leefgroep) wordt via mail doorgezonden naar de ouders, inschrijvingen ouderavonden gebeuren via doodle, we ontvingen reeds Katja Schipperheijn voor een workshop rond digitaal burgerschap, we vroegen aan de kinderen van 5de en 6de leerjaar om een woordspin te maken met wat we ze verstaan onder sociaalste school en wat we volgens hen aan tekorten hebben om de sociaalste school te zijn, Binst(Brugs innovatief netwerkdag voor een samenwerkende toekomst), spelenderwijs: lego mindstorm, makey makey, gigo-robotica (zie bijlage), onze muziekleerkracht die werkt met vluchtelingen maakte liedjes en een toneelstuk (zie filmpjes).

We zouden dit jaar wat we reeds doen verder willen zetten en tevens ook de doos van de sociaalste school volledig willen uitkammen. We willen ons graag inzetten op workshops rond decoderen en programmeren, leren hoe omgaan met sociaal media, kinderen werkstukken laten maken rond digitaal burgerschap in al zijn facetten, kinderen kritisch laten kijken naar berichtgeving (fake news),navormingen voor de begeleiders organiseren, ouders vormen en ondersteunen door infoavonden te organiseren (Katja Schipperheijn), wat zijn gedragscodes en we maken zelf een gedragscode, ons vluchtelingengezin steunen en maken dat ze ook via sociale media contacten kunnen leggen met familie en lotgenoten, digitale hulpmiddelen voor leerlingen met leermoeilijkheden, algemeen investeren in moderne digitale leermiddelen voor kinderen (future classroom), infoavonden SPRINT gegeven door één van onze begeleiders voor ouders en leerlingen van de volledige scholengroep, kinderen in de derde graad die nog geen enkele vorm van account hebben op een sociale media hierin begeleiden om een account aan te maken en hen er leren mee te werken, onze techniek en legostudio verder uitbouwen, onze facebookpagina aantrekkelijker maken en hierop meer posten wat we op alle vlak met de kinderen ondernemen, kinderen maken ons flitslicht XXL (digitaleschoolkrant), volgend schooljaar instappen met snappet, WeGoSTEM workshops, uitbouwen van onze ateliers in functie van digitaal burgerschap (vb. leer scratch), vanaf januari werken we ook met “looqin Ferre laevers” (hiervoor kregen begeleiders reeds navorming).

Met ons gemotiveerd team en leerlingen zullen we dit jaar al deze vooropgestelde ideetjes proberen te verwezenlijken. We hopen dat we hiervoor ook verder de steun mogen krijgen van # de sociaalste school. Je kan onze facebookpagina en youtube bezoeken voor fotomateriaal en filmmateriaal.

Freinetschool De Tandem - Sint-Kruis

Video

Documenten

Links

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *