De meerwaarde van digitaal in de klaspraktijk @De Pluim

De meerwaarde van digitaal in de klaspraktijk @De Pluim

Kinderen gaan steeds vroeger en vroeger aan de slag gaan met sociale media, hebben we gemerkt in de laatste jaren. Ze kennen vlot het gebruik maar beschikken niet over voldoende vaardigheden en sociale feeling om dit op een adequate manier te doen. We merken dat onze kinderen de gevaren van sociale media niet voldoende kunnen inschatten. In het verleden botsten we op een aantal gevallen van cyberpesten. Er werden stiekem filmpjes gemaakt op school en online geplaatst door leerlingen. Deze gebeurtenissen hebben ons als schoolteam doen inzien dat er een grote nood is om hier mee aan de slag te gaan. Door de doos aan te vragen hebben we het gelukt gehad reeds een fantastische workshop te mogen volgen samen met onze oudste leerlingen. Deze workshop was voor de leerkrachten een echte ‘eye opener’. Hierdoor werd het belang en de noodzaak opnieuw duidelijk.

We streven er naar onze kinderen op een verantwoorde, respectvolle manier te leren omgaan met digitale tools, want digitale tools bieden een enorme meerwaarde in onze huidige onderwijscontext.

Omdat we het als school belangrijk vinden om digitale tools niet te verbieden hebben we besloten om er net mee aan de slag te gaan. We streven er naar onze kinderen op een verantwoorde, respectvolle manier te leren omgaan met digitale tools. Diverse digitale tools bieden een enorme meerwaarde in onze huidige onderwijscontext. Zo worden tijdens onze lestijden Ipads ingezet als: beeldwoordenboek voor anderstalige leerlingen, inoefeningen van geziene leerstof, uitbreiding van de leerstof, informatie bron, fototoestel en camera, medium om te communiceren met anderen,…

We beschikken over diverse apps die op verschillende manieren worden ingezet. Naast onze Ipads beschikken we ook over computers en laptops. Deze worden voor diverse lessen ingezet. Ook hebben we bij ons op school een 8-tal leerlingen die dagelijks gebruik maken van SprintPlus een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven, aangeboden door lees voor Vlaanderen. We hebben het voorbije schooljaar sterk ingezet op het vlot gebruiken van dit programma door de leerkracht. De leerkrachten hebben op deze manier in samenwerking met heel wat externe hulpverleners en ouders hun expertise uitgebouwd en gedeeld. Zo worden onze sprintleerlingen optimaal ondersteund en vooruit geholpen. Op onze school hebben we een aantal kansarme leerlingen. Deze kinderen ondersteunen we door het digitale materiaal (laptop) uit te lenen zodat ook zij gelijke onderwijskansen krijgen. Als school nemen we ook jaarlijks deel aan de actiedag ‘werelddag van verzet tegen kansarmoede’. Dit om zo onze schouders mee onder dit project te zetten.

Als school hechten we veel belang aan de privacy van onze leerlingen, leerkrachten, ouders en medewerkers. We beschikken over een secretariaatsmedewerkster die opgeleid werd om de GDPR wetgeving zo goed en vlot mogelijk te implementeren binnen onze school. Als schoolteam worden we hierin op regelmatige tijdstippen bijgeschoold en geïnformeerd. Ook naar onze leerlingen toe willen we hier verder op inzetten. We nemen dit onderwerp mee op onze inspiratie avond voor de ouders. Op deze avond willen we onze ouders bevragen over hoe we hier verder mee aan de slag kunnen gaan. We achterhalen zo hun vragen/wensen.

In heel wat klassen verloopt de communicatie met ouders via de app ‘Classdojo’. We hebben voor deze applicatie gekozen omdat dit een afgesloten medium is. We merkten in het verleden dat heel wat briefwisseling en communicatie verloren ging. Zo kon er niet kort op de bal gespeeld worden. Door het gebruik van deze app merken we een verhoogde ouderbetrokkenheid en krijgen we sneller feedback. Ook lijkt de drempel voor ouders om iets te vragen/ mee te delen kleiner te zijn geworden. Voor ouders die niet via dit medium willen/kunnen werken, wordt er nog op de traditionele manier gecommuniceerd.

Als school voelen we de nood om ons beleid rond digitaal burgerschap verder uit te bouwen en op punt te zetten. Daarom krijgt juf Dominique dit schooljaar de kans om de opleiding mediacoach te volgen. Het is de bedoeling om in eerste instantie ons schoolteam te informeren/ bij te scholen / ondersteunen rond digitaal burgerschap. We zijn er van overtuigd dat we moeten inzetten op het delen en verspreiden van onze kennis. Om onze kennis en aanbod in materialen zelf te vergroten hebben we de doos de #sociaalste school aangevraagd. Het is onze bedoeling deze met de werkgroep ICT grondig door te nemen en maandelijks op de personeelsvergaderingen een item te demonsteren/ bespreken. Deze manier van werken in combinatie met de opleiding mediacoach moet er voor zorgen dat het schoolteam digitaal gesterkt wordt. Dit zou in het schooljaar 2019 – 2020 moeten resulteren in een duidelijke visie, beleid, integratie en leerlijn mediawijsheid en digitaal burgerschap. In de verdere toekomst is het de bedoeling dit verder uit te bouwen en als vast agenda punt op onze personeelsvergaderingen te plaatsen. Ook willen we de ouderbetrokkenheid rond dit thema verder aanpakken na onze inspiratie avond. We onderzoeken de mogelijkheid om samen met onze ouderraad en eventueel de plaatselijke gezinsbond een info avond/ workshop te organiseren rond ‘veilig online’.

We streven er naar de inhoud van de doos maar ook andere materialen zo breed mogelijk in te zetten in onze schoolcontext.

De Pluim - Knokke-Heist

Foto's

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *