De Koninklijke balletschool danst de virtuele wereld in !

De Koninklijke balletschool danst de virtuele wereld in !

De internationale leerlingen van de Koninklijke Balletschool zijn niet enkel artistiek met dans bezig maar tonen dat creativiteit en digitale geletterdheid hand in hand gaan!  Hoe we dans ondersteunen met een digitaal leerplatform om preventief te leren omgaan met blessures tonen we graag verder in onze voorstelling waarom wij de #SociaalsteSchool 2017 zijn!

Met dit project willen we enerzijds de betrokkenheid van ouders bij het digitale leven van jongeren vergroten. Door leerlingen en ouders wegwijs te maken en te wijzen op de uitdagingen van de digitale wereld, willen we de communicatie opentrekken, het vertrouwen vergroten en bezorgdheden wegnemen.
Anderzijds willen we de betrokkenheid van de leerlingen met de sociaal zwakkeren in onze maatschappij verhogen vanuit hun passie: ‘dans’.
Tijdens dit leertraject leggen we vooral de focus op veiligheid, privacy, internetetiquette, actieve burgerzin, digitale vaardigheden, communicatie en creativiteit.

In dit proces streven wij naar:

  • Ouderparticipatie
  • Creativiteit bij de leerlingen
  • Vakoverschrijdende samenwerking tussen de algemene vakken en dansvakken
  • Werken rond vakoverschrijdende eindtermen en procesdoelen

Aan de slag met digitale geletterdheid

Leerlingen starten in oktober met een les rond de leefwereld van de jongeren en hun aantrekking tot de virtuele wereld van het internet. #snapchat #facebook #whatsapp #instagram #musical.li.  We gaan een klasgesprek aan met de leerlingen over de hun tijdsbesteding online en de uitdagingen die ze tegenkomen in de virtuele wereld van het internet. Ze maken in kleine groepjes filmpjes over volgende thema’s: cyberhate, phishing, sexting, grooming, happy slapping, cyberseks, FOMO, internetverslaving …

Tja ons project is net gestart maar de leerlingen zijn niet te stoppen en zijn al inspiratie aan het opdoen voor een #gedragscode .. of niet .. #bloopers

 

Tijdens de lessen Techniek wordt geleerd om te werken met digitale technologieën. Leerlingen leren filmen en monteren. Deze vaardigheid is een vereiste voor de leerlingen als zij audities gaan doen bij danscompagnies. Online zichzelf presenteren en een digitale voorstelling van hun talent is de eerste stap naar een geslaagde auditie.

Wanneer deze filmpjes in de loop van de maand november afgewerkt zijn, worden ze naar de ouders gestuurd met de vraag hun bezorgdheden in verband met het internetgebruik van hun kinderen te delen. Jongeren spenderen enorm veel tijd online en hun ouders weten vaak niet waar hun zoon of dochter precies mee bezig is. Is dit internetgebruik onschuldig of loeren er gevaren om de hoek? Ouders kunnen hun eigen bezorgdheden mailen naar school. Deze feedback zal gebruikt worden om een dialoog te starten tussen ouders en leerlingen. Tijdens het toonmoment op het einde van het project, bieden we ouders en leerlingen de mogelijkheid om dit in een activerende werkvorm te bespreken

Tijdens de maand november zullen de leerlingen in verschillende lessen reflecteren over media. Zo zullen ze bijvoorbeeld tijdens de lessen Nederlands werken rond internetetiquette. Hoe schrijf je een goede mail? Hoe houd je een presentatie boeiend?

En wat nog …

De leerlingen op de Koninklijke Balletschool Antwerpen hebben traditioneel een projectweek de laatste week voor de kerstvakantie waarin gewerkt wordt aan bewustmaking van sociale problematieken en solidariteit. Tijdens hun danslessen maken ze met hun klas een choreografie waarmee ze de laatste namiddag naar buiten treden. Deze dansvoorstelling delen de leerlingen met een live publiek. Concreet gaan alle klassen afwisselend dansen op de Meir en geld inzamelen voor een gezamenlijk goed doel. Zo hebben we vorig jaar een leerling van de lagere school Prins Dries geholpen met de kosten van zijn immuun ziekte.

Dit schooljaar willen we tijdens de projectweek werken rond “Veilig internet voor iedereen!” De leerlingen maken tijdens hun danslessen een choreografie rond de volgende thema’s:

  • Ken je al je vrienden?
  • Respect voor elkaar, ook online!
  • Is alles wat je leest wel waar?
  • Like WAT je leuk vindt, in plaats van WIE je leuk vindt.

Ook tijdens dit toonmoment proberen we weer maximaal gebruikt te maken van ouderbetrokkenheid door de ouders ook uit te nodigen op de school zelf met de kinderen in gesprek te gaan over hun kennis rond digitale geletterdheid. Zo kunnen de leerlingen zelf de ongerustheden van hun ouders wegnemen door hun kennis te delen.

Het streefdoel van dit project is om leerlingen te vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers die beseffen dat mensen niet machteloos staan. Maar dat ze de kracht hebben om vragen te stellen, antwoorden te zoeken, actie te ondernemen.

Hoor ik daar muziek in “the #Cloud” ?

We zouden nog vergeten dat we leerden van Wolf dat we met “goesting om te leren” ondersteund door digitale apps zelf onze stoute dromen konden waarmaken. Dit jaar geen Mascarade maar zeker enkele leerlingen zijn geïnspireerd door de muziek van Wolf die hij zelf componeerde op zijn Ipad in de 5 jaar dat hij studeerde aan de KBA #LaMascarade.

 

En als kers op de taart preventief omgaan met blessures door ons leerplatform Sparta Nova!

Uiteraard gebruiken we ook Smartschool. Maar wees eerlijk kinderen leren niet beter dansen of hebben geen langere carrière hierdoor …

SpartaNova Blesure preventief leren movie

 

#HAPPY #KBA

Wil je nog meer van ons .. volg ons dan op

 

De Koninklijke balletschool

Documenten