Buitengewoon gewoon, radicaal digitaal! De Passer

Buitengewoon gewoon, radicaal digitaal! De Passer

In De Passer vinden we kennisverwerving, persoonlijkheidsontwikkeling en welbevinden zeer belangrijk. Wij willen dat onze leerlingen met ASS die afstuderen aan/in De Passer voorbereid zijn om hun verdere schoolloopbaan of beroepsleven zelfstandig aan te vatten. We willen de leerlingen ‘echt’ voorbereiden op de toekomst.

Media speelt hierbij een aanzienlijke rol, zowel in het gezin, op school als in de vrije tijd. Vaak bepalen media onze kijk op de werkelijkheid. Jongeren van vandaag groeien steeds meer op als digital natives, in een wereld van computers, games en internet. Maar gaan ze wel zo bedachtzaam en zo doordacht te werk als ze denken?
Bij mediawijsheid gaat het niet enkel om de praktische vaardigheden zoals leesvaardigheid, IT-skills en vlotte omgang met verschillende media. Het gaat evenzeer om mediabewustzijn vanuit de praktijk, strategische vaardigheden en verantwoord en veilig mediagebruik. En net daar is het aan ons als school om op in te zetten.

Uiteraard wordt in De Passer al heel wat gedaan rond media, zowel in de leerlijn als daarnaast, we noemen onszelf dan ook met trots een digitale school. Maar wij willen graag dat ‘echte’ stapje verder gaan.

Onze Peer-support stelt graag hun online anti-pestbeleid voor:
Peer Support is een project voor en door jongeren met als doel samen met de hele school te strijden tegen pesten. De leerlingen van de school kennen de Peers en kunnen bij hen terecht om problemen en/of ruzies te melden en samen op te lossen. Peer Support werkt dit schooljaar een digitaal Peer-platform uit, waar een digitale ideeënbus en online meldpunt een vaste plaats krijgen. Dit platform biedt de Peers een direct (en indien gewenst anoniem) en laagdrempelig contact met de medeleerlingen. Cyberpesten en cyberhate worden onmiddellijk aangepakt en zoveel mogelijk vermeden door proactief op te treden.

Via de kernwaarden van De Passer, die we uiteraard hoog in het vaandel dragen, worden door de leerlingen dit schooljaar gedragscodes uitgewerkt. Per kernwaarde worden digitale kennis, vaardigheden en attitudes ingebed. Onze kernwaarden samenwerking, betrokkenheid, ongelijkheid en communicatie worden ondergedompeld in een digitaal badje.
De leerlingen krijgen de vrijheid om hun digitale talenten te ontdekken en te laten zegevieren. Onder begeleiding van de leerkrachten werken ze per waarde een gedragscode uit die ze vertalen naar een app, filmpje, game, … De leerlingen organiseren een groot event om de gedragscodes te lanceren.

Maak kennis met onze digitshops, onze digitale workshops tijdens het boost-uur. Omdat we merken dat ook leerlingen uit een andere richting, ongeacht welke stroom, interesse hebben in digitale media, organiseren we tijdens het boost-uur digitshops. Elke maand werken we met een ander thema, dat telkens start met een korte intro over ‘de gevaren van …’, om dan over te gaan naar aantrekkelijke thema’s zoals vb. influencers en You Tube. In zo’n sessie leren de leerlingen vb. hoe op een goede manier een You Tube filmpje maken en waar rekening mee te houden.

Leerlingen worden gesensibiliseerd om wijs en veilig gebruik te maken van digitale media. Onze baseline – het draait om jou – wordt ook hier ingezet. Veilig omgaan met online media, respect voor privacy, omgaan met sociale en ethische aspecten, gegevensbescherming, … Het is noodzakelijk dat de leerlingen het belang hiervan inzien en respectvol over hun eigen digitale gegevens beslissen.

Ook de ouders worden bewust meegenomen in ons digitale verhaal. Tenslotte zijn ze onze grootste partner naast onze leerlingen. We informeren hen via onze Facebookpagina, waar we vele foto’s en filmpjes posten, zowel van klasactiviteiten als van buitenschoolse activiteiten. Aan de hand van onze vorming ‘ASS en gamen’ voor ouders en externen dragen we actief bij aan de positieve beeldvorming van jongeren en games. Ons Smartschoolplatform wordt dan weer ingezet om snel en efficiënt te communiceren met de ouders.

Tot slot durven wij ons met zekerheid een digitale school noemen. Negentig procent van onze leerlingen werkt ook digitaal in de klas, alle leerkrachten implementeren veilig en verstandig mediagebruik in de lessen, elke klas is voorzien van een smartboard, elke week kunnen de leerlingen twee middagen gamen en mediawijsheid, digitale geletterdheid en ICT-vaardigheden zijn ingebed in onze leerdoelen. Leerlingen die thuis niet over ICT beschikken krijgen op school toegang tot technologie en media en leren er ook mee werken. Inclusiviteit is in De Passer gegarandeerd, mediakennis en -vaardigheden worden tot een hoger niveau getild zodat het mediagebruik ook beredeneerd en kritisch gebeurt.

Jongeren die uit De Passer vertrekken, hebben een positieve houding t.o.v. alle mogelijkheden van de huidige technologie, ze zijn zich tevens bewust van de media-gevaren en ze zijn digi-waardig-aardig-vaardig. De maatschappij smeekt om digitaal vaardige burgers, in De Passer is het een way of life!

BUSO De Passer - Sint-Michiels

Video

Documenten

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *