BSGO Hendrik Conscience zoekt zijn veilige digitale weg in de cybersneltrein van onze hedendaagse maatschappij.

BSGO Hendrik Conscience zoekt zijn veilige digitale weg in de cybersneltrein van onze hedendaagse maatschappij.

Media is overal: in de living, slaapkamer, badkamer, … ja zelfs op het toilet! Laptop, tablet, internet, tv, radio, gsm, boeken, … de deur naar de wereld staat steeds open.

De jongeren van vandaag zijn doordrongen van alle nieuwtjes op de markt en gebruiken dit op zeer natuurlijke manier. Van alle media is het internet het medium dat dan ook de meeste invloed heeft op de identiteit van onze kinderen, hoe jong ook. Een kind dat samen met Bumba belletjes kapot prikt of een puber die op zoek gaat naar een onderwerp voor zijn spreekbeurt? Beiden komen in aanraking met tal van vaardigheden.
Naast communiceren, ICT vaardig zijn, problemen oplossen en creatief denken heeft het ook mediawijsheid nodig. Hoe ga ik dit nu allemaal veilig aanpakken?
De kleuter met de app van Bumba, zit in een zeer veilige omgeving, maar wat als het plots een reclameboodschap ziet passeren? Wat als het hier dan op klikt en zo op een andere site terechtkomt? Deze kleuter heeft dan een media-wijze ouder nodig die op het goede tijdstip ingrijpt (niet te snel, maar ook niet te traag).

De ouder speelt in het ganse media-verhaal misschien wel de belangrijkste rol. Hoe ver ga ik in het begeleiden van mijn kind? Een kind op een fiets doen we een fietshelm aan, maar een kind op het internet? Doen we die dan ook een helm en fluohesje aan? Vele ouders staan niet stil bij de input die hun kind krijgt als het op verkenning gaat op het wereldwijd web. Ouderbetrokkenheid is echter ook weer een moeilijke als we kinderen willen laten experimenteren met de mogelijkheden van het net en alle andere media. Hoe ver moet ik nu mijn kind begeleiden? Wanneer moet ik wat afstand nemen? Wanneer laat ik mijn kind een bewuste fout maken of wanneer grijp ik in? Ouders begeleiden moet ook ergens een plaatsje krijgen in het onderwijs. De school kan hier zeker een steunende factor zijn voor mensen die het goed voor hebben met hun kind maar niet goed weten hoe te handelen.

Elk land met zijn eigen waarden, religies, gebruiken maar vooral ook normen. Gaat een Nepalese 6-jarige, die zijn ganse leven in het hooggebergte leefde, hetzelfde om met informatie als een Syrische vluchteling die gevlucht is uit een oorlogsgebied?

Als we er de 11 vaardigheden bijnemen die een kind nodig heeft om in de 21ste eeuw een goed functionerende volwassene te worden, dan komen er nog een aantal zaken bij zoals samenwerken, informatie zoeken en kritisch zijn. De grootste uitdaging zit voor onze school en ons schoolpubliek echter in de sociale en culturele vaardigheden. We hebben bij ons kinderen uit 28 verschillende landen, van Azië over Europa tot in Zuid-Amerika. Elk land met zijn eigen waarden, religies, gebruiken maar vooral ook normen. Gaat een Nepalese 6-jarige, die zijn ganse leven in het hooggebergte leefde, hetzelfde om met informatie als een Syrische vluchteling die gevlucht is uit een oorlogsgebied? Nee, dat denk ik niet… Heeft een Oostendenaar (een autochtoon) dan een voorsprong op een anderstalige (allochtoon) als het gaat over media, mediawijsheid of digitaal onderwijs? Nee, dat denk ik ook niet… Waar ik wel van overtuigd ben is dat al deze identiteiten in ontwikkeling zijn en dat ze de nodige ondersteuning verdienen en nodig hebben.

Elk kind is uniek en dus moeten we elk kind ook uniek behandelen, ook in de mediawereld

Bij ons op school proberen we dan ook alle kinderen op zoek te laten gaan naar hun eigen digitale identiteit. Wie ben ik en waar wil ik met mijn leven naartoe? Ben ik een kind dat eerder wetenschappelijk is ingesteld, dan zal het met STEM-gerichte aanpak gediend zijn. Ben ik echter een kind dat eerder dromerig is en graag op een podium staat, dan zal ik veel verder raken in mijn leven met een muzische aanpak. Elk kind is uniek en dus moeten we elk kind ook uniek behandelen, ook in de mediawereld. Het ene kind zal handig omspringen met een app, terwijl een ander kind dan weer beter is in wiskunde en hierdoor al snel tot programmeren zal willen overgaan.

We ontwikkelden bij ons op school onze eigen gedragscode waarbinnen we een aantal normen en waarden scheppen die we met onze kinderen wensen te bereiken.

Die gaan over 5 grote domeinen:

1. Paswoorden
2. Internettaal
3. Respect
4. Diversiteit
5. Ouderbetrokkenheid

Op school hechten we heel veel belang aan het creëren van een veilige experimenteerruimte waar elk kind, hoe jong ook, op ontdekking kan gaan. Het kan er leren communiceren met anderen op een correcte manier, maar ook hoe het informatie deelt, hoe het dingen kan liken en vooral hoe het op een respectvolle manier kan omgaan met anderen. Vroeger leerde men dit in de klas zelf, maar nu is de klas veel ruimer dan de 4 muren van het klaslokaal. We moeten dan ook als school ons durven open te stellen voor die wijde wereld buiten onze veilige muren. Als we dit dan nog kunnen doen op een veilig platform, dan hebben we de stevige fundamenten aangeboden die nodig zijn om die digitale geletterdheid te gaan onderwijzen aan onze kinderen.

Op het einde van de rit, willen we 12-jarigen die kritisch en bewust bewegen in een complexe, steeds veranderende en gemediatiseerde wereld. Ze hebben het vermogen om creatief en probleemoplossend te denken, rekening houdend met diversiteit (rollenpatroon, afkomst, geaardheid, …) en respect voor de ander. Daarnaast is een ander luik ook voorbehouden aan het aanleren van technische kennis en het functioneel omgaan met media (en dan is media hier veel ruimer dan enkel het surfen op het internet).

BSGO Hendrik Conscience - Oostende

Foto's

Video

Documenten

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *