A)sociaal: bewustwording van correct gebruik van sociale media bij de leerexpert

A)sociaal: bewustwording van correct gebruik van sociale media bij de leerexpert

De Leerexpert Columbiastraat is een lagere school voor kinderen met licht verstandelijke beperking (Type basisaanbod).

Van rugzak naar trolley
De leerlingen die binnenstromen op onze school, zijn vaak kinderen ‘met een rugzakje’: ze hebben al wat negatieve schoolervaringen, onderzoeken, diagnoses,… meegekregen in hun spreekwoordelijke ‘rugzak’. Wanneer die ‘rugzak’ behoorlijk gevuld is, ervaren de leerlingen dit als een last op hun schouders en daalt hun zelfvertrouwen.

“Wij streven ernaar om dat ‘rugzakje’ om te vormen tot een trolley. De inhoud van de trolley blijft dezelfde als die van de rugzak, alleen wordt hij gemakkelijker om te ‘dragen’. Hierdoor wordt de leerling sterker en weerbaarder.

 

Onze visie

Tijdens hun schoolloopbaan, streven wij ernaar om de leerlingen 4 zaken bij te brengen:

  • Ik weet wat ik kan en niet kan
  • Ik weet wat ik ken en niet ken
  • Ik aanvaard wat ik niet kan en niet ken
  • Ik maak keuzes op basis van wat ik wel kan en ken Lees hier meer over onze visie!

Onze pijlers

Didactisch sterke school:
We streven naar een zo hoog mogelijke leerwinst voor elk kind. Om dit te bereiken werken we op maat, in groepjes, met aangepast materiaal, …

Omgaan met elkaar:
we leren aan de hand van leefregels en bouwstenen hoe we met elkaar moeten omgaan. Een van de leefregels is respect.

Een klas heeft een rap gemaakt rond deze leefregel.

Interesses en talenten:
niet alleen denken en begrijpen is belangrijk, maar ook het doen. We gaan op zoek naar interesses en talenten van elkaar. Als we ze hebben gevonden, kunnen we ze meer gebruiken en inzetten.

Ons project voor de #SociaalsteSchool

Wij zouden met Eindklassen ( leeftijd 11-13 jaar) willen werken rond bewustwording van correct gebruik van sociale media:

  • Welke taal is gepast? Welk taal niet?
  • Wat zet je online? Wat niet?
  • Wanneer en wie voeg je toe? Wie niet?
  • Cyberpesten: Wat is dit? Hoe ga je hier mee om? Hoe vermijd je dit?
  • Wat en wie mag je filmen? Wat niet? Wie niet? Wat met de wet van privacy?

Ons voorlopige plan van aanpak zou zijn om hier met elke klas één verwerking rond te doen:
affiche maken, gaan bespreken in de klassen, ophangen in de gangen
filmpjes maken rond wat kan en wat niet, tonen in andere klassen en bespreken, tonen op het prowisebord tijdens oudercontacten
cyberpestspel met stellingen

Als laatste willen we graag onze eigen schoolwedstrijd nog in de kijker zetten. 

Verder hebben we vorig jaar met de school een wedstrijd gedaan: ‘De Leerexpert Columbiastraat door een digitale bril’. De leerlingen moeten met hun klas de school voorstellen op een digitale manier. Een jury van collega-directeuren, ICT-collega’s en enkele leerkrachten hebben inzendingen van verschillende klassen bekeken en hebben 1 filmpje verkozen tot winnaar. Met dit filmpje stellen we de school voor naar externen toe

De Leerexpert Colombiastraat - Antwerpen

Foto's

Video

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *