1 KAZ-klas – mediawijsheid

1 KAZ-klas – mediawijsheid

Onze visie is 3-ledig:

Het is belangrijk dat onze leerlingen leren dat het aanbod op het internet zeer ruim is en dat je de aangeboden informatie kritisch moet aftoetsen op hun betrouwbaarheid.

1. Onze leerlingen werken met een weekplanning, waarbij ze frequent informatie moeten opzoeken op het internet, oefeningen maken op websites, zelf ook oefeningen kunnen aanmaken via websites… De meeste leerlingen brengen de eigen laptop of Chromebook mee naar school, anderen gebruiken een Chromebook van de school. Ze werken in elk geval omzeggens voortdurend met het internet. Het is belangrijk dat onze leerlingen leren dat het aanbod op het internet zeer ruim is en dat je de aangeboden informatie kritisch moet aftoetsen op hun betrouwbaarheid. In het kader van actief burgerschap leren we hen een kritische houding aan ten aanzien van ‘het internet’.

2. Onze leerlingen hebben meestal een smartphone met sociale apps. Ze vormen groepen waarin veel leerlingen zitten. We vinden het belangrijk dat zij op een verantwoordelijke en vriendelijke manier leren omgaan met die sociale media. Dat zij elkaar leren behandelen met respect. In de coachgroepen (2 x/week 1 lesuur in kleinere groepen onder begeleiding van de coach) worden misbruiken besproken en worden lijnen uitgezet voor gewenst gedrag.

3. Gamen: Een aantal leerlingen bleek in het verleden al verslaafd, zelfs in het eerste jaar. We willen onze leerlingen kritisch maken tegenover hun gamegedrag: “Wat is problematisch game-gedrag?”; “Is mijn game-gedrag problematisch?”; “Wat kan ik er aan doen?”; “Hoe kan ik me laten begeleiden?”. We voorzien bij problematisch gamegedrag ook begeleiding vanuit het PISAD, een plaatselijke organisatie die al jaren ondersteuning biedt bij verslavingen van diverse aard. We willen bij onze leerlingen (en hun ouders) geen schrik aankweken voor het internet want het internet is waardevol, als je er kritisch en zinvol mee kan omgaan. Zelf bieden we, zoals gezegd, veel oefeningen en instructiefilmpjes aan op het internet. We zetten ons hard in om onze leerlingen ook zinvol te leren omgaan met internet en sociale media.

KAZ-klas Go! Campus Herzele - Herzele

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *