#ZotvanStation @basisschool #Diest

#ZotvanStation @basisschool #Diest

Bereidt het huidige onderwijs onze kinderen voor op de toekomst? We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van moderne media/technologie om onze kinderen de kans te geven op te groeien en zich te ontwikkelen met alle mogelijke middelen die ze ter beschikking hebben. Ons onderwijs is vandaag onvoldoende aangepast aan het veranderende gedrag van onze kinderen. Ondanks verwoede pogingen, halen we hen terug naar het verleden. Voor en na school leven zij op het internet, gebruiken ze de iPad of pc en ligt de digitale wereld aan hun voeten. Eenmaal op school worden ze weer geconfronteerd met die kloof tussen hun digitale wereld en ons onderwijs.

Ons onderwijs heeft nood aan iets nieuws, nood aan iets anders én ons onderwijs is er nú klaar voor

Het is meer dan alleen maar het gebruik van pc of digitale media in de klas. Kinderen bewust maken van de digitale wereld rondom hen en hen daar ook op een adequate manier mee leren omgaan. Ons onderwijs heeft nood aan iets nieuws, nood aan iets anders én ons onderwijs is er nú klaar voor.
Om de GrOw! visie van onze eigen school GO! BS Station en onze scholengroep (ADITE) waar contextrijk leren, welbevinden, betrokkenheid, eigenaarschap en talentontwikkeling centraal staan, volledig te kunnen ontplooien, hebben we onze werking in september 2016 volledig omgegooid. We werken met community’s en nesten. Een community is een groep van leerlingen die begeleid worden door leerkrachten die instaan voor de kwalificatie én de zorg van de leerling. Elk nest krijgt 2 opeenvolgende schooljaren dezelfde leerkrachten. Zo zorgen we ervoor dat de relatie leerkracht – leerling in de tijd verlengd én versterkt wordt. Binnen de werking draaien de leerkrachten in zelfsturende teams met veel autonomie. Om een individueel traject voor elke leerling uit te werken, is er nood aan digitale hulpmiddelen. Leerlingen moet klaar gemaakt worden om deze te kunnen gebruiken als middel, niet als doel op zich.

Als we kijken naar de 21ste -eeuwse vaardigheden (zie afbeelding), dan zien we dat de digitale vaardigheden alleen maar uitbreiden. Zoals gestipuleerd in onze missie, willen we dat onze missie, willen de maximale groei bij onze leerlingen bekomen, zodat ze de maatschappij van vandaag en morgen mee vorm kunnen geven als gelukkige mensen. We willen deze vaardigheden dus ontwikkelen. En dit vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

Leerlijn ontwikkeling #ComputationalThinking & mediawijsheid

Wat is computational thinking?
Computational thinking is een van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn 11 vaardigheden die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij van de toekomst.
We zien computational thinking graag als een praktische vaardigheid. Het gaat ons vooral om creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Een voorwaarde daarvoor is het leren van een programmeertaal – dat draagt bij aan het begrip van de mechanismes achter technieken en apparaten. (bron: kennisnet.nl)

Wat is mediawijsheid?
Mediawijsheid is ook een van de 21e eeuwse vaardigheden. Mediawijsheid omvat op zijn beurt 10 competenties die leerlingen nodig hebben om actief, bewust en kritisch deel te nemen aan de moderne mediasamenleving.

Waarom?
Vanuit bedrijven is er veel vraag naar mensen die deze creatieve computervaardigheden beheersen. Computerconsumenten zijn we allemaal, maar het echt creatief kunnen inzetten van deze computertechnologie gaat een stap verder. Je hebt het overal voor nodig: even een website maken, een video op YouTube zetten, geluid editen, een Google-enquête opzetten of een formule in Excel kunnen maken. Dat is handig op het werk, of bijvoorbeeld tijdens de studie: een student die met gemak een analyse kan uitvoeren op een taaldatabase. Maar thuis je boekhouding kunnen doen in Excel of een website kunnen maken voor een maatschappelijk doel is ook heel wenselijk. (bron: kennisnet.nl)
We zien het graag breder dan dat en willen niet alleen het programmeren aanmoedigen, maar ook de mediawijsheid. Scholen en ouders hebben een rol om leerlingen mediawijs te maken, zodat zij op een verantwoorde en veilige manier internet en (sociale) media gebruiken, zich bewust zijn van risico’s en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op het gebied van privacy, aan de gevaren van seks, flirten en verliefdheid op internet en aan gewelddadige beelden waarmee kinderen worden geconfronteerd.
Media kunnen grote invloed hebben en het medialandschap is continu in beweging. Het is belangrijk dat jongeren hier kritisch mee leren omgaan en zichzelf vragen stellen als: wie is de afzender, hoe betrouwbaar is informatie en wat betekent het voor mij?

Het plan van #ZotvanStation

In het schooljaar 2016-2017 zijn de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een leerlijn, volledig geïntegreerd in het curriculum. Zo zijn er verschillende dagen geweest dat we nestoverstijgend (binnen de community) workshops hebben georganiseerd die inspelen op computational thinking en mediawijsheid.
We zoeken naar doelen in andere leergebieden die we kunnen koppelen aan de leerlijn computational thinking & mediawijsheid. Aan de hand van de doelen proberen we dan een kant-en-klaar lessenpakket te ontwikkelen (met concreet lesmateriaal, doelenkoppeling en evaluatie).
In eerste instantie is er een werkgroep opgericht die zich gaat buigen over de ontwikkeling. Samen met gerichte nascholingen en pedagogische visitaties in andere (buitenlandse) scholen, moet dit voldoende zijn om tegen schooljaar 2019-2020 een volledige integratie en leerlijn van computational thinking & mediawijsheid te ontwikkelen.

Voor meer info en tijdlijnen hebben wij onze volledige ontwerp tekst bijgevoegd.

GO! BS Station - Diest

Foto's

Documenten

Links