Zeer jonge kinderen op sociale media. Feit of Fictie !?

Zitten jouw leerlingen uit de lagere school op sociale media? Als je antwoord hierop ‘nee’ is, zal ik je mogelijk ongelijk geven. Zelfs leerlingen van het 1ste leerjaar zitten op Facebook, SnapChat of Whatsapp. Kinderen komen steeds vaker en op steeds jongere leeftijd in aanraking met sociale media. Ze bekijken en delen volop foto’s en video’s, sluiten online “vriendschappen”, geven feedback op elkaars profiel, smachten naar likes, spelen games voor jongeren ver boven hun leeftijd en nog veel meer… Dan stelt de vraag zich wat dat met hen doet.

Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich in het licht van sociale media?

Waarom is die vraag zo belangrijk? Kinderen zitten volop in de ontwikkeling en leren aan een snel tempo bij. Hoe deze ontwikkeling verloopt en wat ze allemaal leren, hangt grotendeels af van de omgeving van het kind. De ouders, de school maar ook steeds meer sociale media houden kinderen een spiegel voor en reiken voorbeelden aan. Hoe bepalen sociale media mee hun blik op de wereld en welke weerslag heeft dit op hun identiteitsontwikkeling? Om daar een antwoord op te krijgen, dienen we het gebruik van sociale media door kinderen in kaart te brengen.

Hoe bepalen sociale media mee een blik op de wereld bij jonge kinderen en welke weerslag heeft dit op hun identiteitsontwikkeling?

Jonge kinderen zijn weinig betrokken in onderzoek naar sociale media en de impact ervan. Dit in tegenstelling tot jongeren waarbij al vaak is vastgesteld dat sociale media grondig ingrijpen in hun leven en ontwikkeling. Zowel positief als negatief. Aangezien veelal wordt aangenomen dat sociale media ten vroegste vanaf adolescentie meespelen, vormen jongeren vaak de onderste leeftijdsgrens. Dit is mee ingegeven door de wetgeving die stelt dat het gebruik van sociale media pas vanaf 13 jaar is toegelaten.

Hoe kan je ons helpen?

Bij sCooledu werk ik voor mijn stage mee aan het dossier identiteitsontwikkeling van jonge kinderen met media. Dit dossier wil geeft inzage in ons onderzoek in het weinig gekende terrein van sociale media in relatie tot kinderen van 5 tot en met 10 jaar te belichten. De essentie is te ontdekken hoe kinderen zich ontwikkelen in het licht van sociale media. Het baseert zich hiervoor op wetenschappelijk onderzoek om volgende vragen te beantwoorden: Wat is sociale media eigenlijk? Wat weten we al over het gebruik van sociale media door kinderen? Wat weten we over de identiteitsontwikkeling van kinderen?

Bijkomend hebben we onderzoek gedaan bij kinderen en leraren van het 1ste tot en met het 5de leerjaar in Vlaanderen en Brussel. Hoeveel kinderen zitten op sociale media? Wat doen ze dan precies? Welke positieve én negatieve ervaringen hebben kinderen op sociale media? Wat valt de leraren op bij hun leerlingen als we het hebben over sociale media? Op deze manier krijgen we een inzicht in het gebruik van sociale media vanuit hun ervaringen en leefwereld.

Waar bevindt zich de digitale kloof ?

In de laatste fase van het onderzoek bevragen we leerkrachten via een online enquête over het gebruik van sociale media bij hun leerlingen. Hier gaan we ook dieper in op de toegankelijkheid van online media en internet bij kansarme kinderen. Wat doen scholen aan digitale en sociale inclusie op hun school? Zijn kinderen uit kansarme gezinnen in de mogelijkheid zicht thuis digitaal te ontplooien? Heeft kansarmoede  invloed op de mogelijkheid thuis online te gaan, of heeft dit meer met de betrokkenheid of bescherming van de ouders te maken? Waar bevind zich de digitale kloof ?

Wil je heel mijn onderzoeksrapport lezen. Onderzoeksrapport_media & identiteitsontwikkeling.

 

Indica Van der Gucht