Once upon a time … online: het verhaal van Campus Zomergem

Once upon a time … online: het verhaal van Campus Zomergem

Elke school heeft een verhaal…. Dit is een verhaal van Campus Zomergem, een school onderverdeeld in een middenschool en een bovenbouw die samen 523 leerlingen telt.

In het verhaal van onze school leggen we dit jaar de focus op het positief inzetten van sociale me-dia.
Vandaag de dag staat digitalisering centraal. Het is dus een must om als school hiermee bezig te zijn.
De leefwereld van onze leerlingen speelt zich voor 80 % online af. Maar al te vaak worden sociale media geassocieerd met negatieve zaken zoals ongepast taalgebruik, asociaal gedrag, cyberpesten en haatspraak. Gelukkig zijn er ook veel positieve aspecten: jongeren maken via sociale media ver-binding met anderen, ze kunnen nieuwe interesses ontdekken en zelfsturend leren leren.
Daarom is het ook van belang om als leerkracht over de juiste informatie te beschikken. De achter-grond verruimen, erover praten met collega’s, maar ook met leerlingen, want zij weten het beste wat er speelt op sociaal mediavlak. En zoals in elk verhaal, streven wij naar een mooi en positief einde. Alhoewel … einde … een sociaal mediaverhaal heeft geen einde.

Campus Zomergem gelooft dat een project rond digitalisering moet geïntegreerd worden in de verwijzen en de cultuur van de school, zo werkten we aan onze gedragscode die we niet enkel in onze school maar ook buiten de school willen meenemen. De leerlingen van 4ASO werkten het uit met de module STEM en ICT van de school.

Omdat we niet enkel onze studenten maar ook ouders, oud-leerlingen en alle anderen op de hoogten willen houden van ons project besloten we al al onze activiteiten bij te houden op een blog. Op die manier kan iedereen volgen wat er op onze school precies gedaan wordt op vlak van sociale media.

Maar uiteraard bij een blog kon het niet blijven!  Volg ons op …

URL van de blog: https://campuszomergem.wordpress.com/

  • Facebook: https://www.facebook.com/campus.zomergem/
  • Instagram: https://www.instagram.com/campuszomergem/
  • Twitter: https://twitter.com/CampusZomergem
  • Flickr: https://www.flickr.com/photos/svsl/albums

En als we dan toch bezig zijn een leerling aan een game. Hij is nog niet volledig klaar, maar vond het wel fijn om dit ook te delen. Tijdens het schooljaar zullen we er verder aan werken.

http://www.kongregate.com/games/alekkat/game-sociaalste-school

Campus Zomergem - Zomergem

Foto's

Video

Documenten

Links