# Sociaalste school @ Ter Beuke

# Sociaalste school @ Ter Beuke

Wij tonen graag hoe onze school, Ter Beuke, aan een goede sociale houding werkt, op vlak van media en digitale inclusie!

We bedachten samen enkele voorwaarden om positief met sociale media om te gaan zoals o.a.: opletten met emoji’s want mensen kunnen je verkeerd verstaan, stuur geen ongepaste foto’s en bedenk een goed wachtwoord.

Neem gerust een kijkje in onze sociale school met onze #film !

  • AFSTANDSLEREN want iedereen hoort er bij!
  • BLOGGEN om de sociale integratie van Anderstalige Nieuwkomers te bevorderen.
  • ONLINE DAGBOEK met het hele gezin maken.
  • E-MAILS op een gepaste manier opstellen en versturen.
  • VLOGGEN omdat leren niet stopt op school.
  • SELFIES met toestemming.
  • VRIENDEN zijn geen onbekenden.
  • en nog zo veel MEER!

Hoe konden wij zo een cool filmpje maken. One CREA-lokaal en de school visie voorzien om digitaal ondersteund leren mogelijk te maken. Hiervoor werd een ruimte om te experimenteren, te ontdekken en te reflecteren ingericht. Deze activeert zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jonge kinderen voor rijke basisvorming gericht op zelfkennis, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling.

 Een manier van leren en werken die zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jonge kinderen activeert

De school wou een plek creëren waar kunsten en wetenschappen elkaar ontmoeten. Een plek om te experimenteren, te ontdekken en te reflecteren, om een stem (of STEAM) te geven aan het leren van onze jongeren. Een plek om creative gedachten tot leven te wekken en deze te presenteren. Een manier van leren en werken die zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jonge kinderen activeert. Een bijdrage tot een rijke basisvorming gericht op zelfkennis, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling.
Dit was de aanzet om een doodnormaal lokaal om te vormen tot de CREA ruimte.

Al snel werden de positieve kanten van digitale inclusie duidelijke en werd het sociaal participatie platform sCool besproken om de kinderen ten allen tijden samen creatief aan de slag te laten gaan, zowel op school als thuis om hun leren en persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen.

Het positieve verhaal verspreide zich al snel in de scholengemeenschap en erbuiten waardoor aanzet voor nascholingen en delen van het lokaal ontstond. Via nascholing gaan we in het komende jaar onze kennis verspreiden naar andere scholen. Op woensdag is het  Lab open voor ouders of kinderen buiten de school die graag willen proeven van de mogelijkheden de wij aanbieden.

De school, die veel kinderen van anderstalige afkomst of uit kansarme gezinnen heeft, heeft de  uit pedagogische overtuiging dat kinderen wanneer ondersteund met digitale tools, minder weerstand ondervinden om te integreren.
Er is bewust gekozen niet te investeren in enkel digitale borden maar in digitale oplossingen die voor en door de kinderen zelf konden gebruikt worden. Ipads die ook mee naar huis kunnen om digitale inclusie en ouderbetrokkenheid te ondersteunen hebben een positieve effect op de leercurve van de kinderen.

Wij leren veel van elkaar en wij staan open om te groeien!

Veel kijkplezier!
Sociale groeten,
School Ter Beuke http://deschool.be/terbeuke/

Ter Beuke - Kessel-Lo

Foto's

Documenten