Sociaal Media: Klein Seminarie Hoogstraten

Sociaal Media: Klein Seminarie Hoogstraten

Op deze padlet proberen we een beeld te schetsen van hoe (sociale) media bij ons aan bod komen. We werken aan leuke lessen, presenteren op andere manieren (web 2.0), blended learning, inclusie, mediawijsheid, … Uiteraard zetten we onze school ook in de kijker via onze website, Facebook, Twitter en Instagram. In de toekomst willen we een campagne voeren over sexting (met o.a. het materiaal van Scooledu) en werken aan mediawijsheid in het algemeen.

Klein Seminarie Hoogstraten - Hoogstraten

Links