SAMEN SOCIAAL DOMINO

SAMEN SOCIAAL DOMINO

We zijn een kleine dorpsschool.
We werken al verschillende jaren met de axenroos ( verhalen, poppenkast, liedjes, gedichtjes, rollenspel ….)
De laatste jaren komt het weerbaar maken steeds meer aan bod. Je gedraagt je nu als een steenbok
(weerstaan )
Ik durf ook “nee” zeggen als men mij iets vraagt wat niet past. De no-blame-methode wordt ook toegepast. Dat vind ik niet fijn.
De talenten worden nu geïntegreerd. De kinderen hebben een talentenagenda en zo wordt er maandelijks een talent besproken.
Na verloop van tijd beseffen ze beter waar ze goed en minder goed in zijn.
We vinden het belangrijk dat de kinderen in deze maatschappij weerbaar gemaakt worden.
Het “pamperen ” is niet goed voor hun toekomst.
Eigenlijk begint men al in de peuterklas en wordt dit steeds verder uitgebouwd.
In de derde graad komt het veilig internetten aan bod. Kinderen moeten ook leren omgaan met tegenslagen. Een slechtere toets betekent het einde van de wereld niet….
In de WO-lessen specifiek in actua wordt de actualiteit besproken op maat van de kinderen.
Ook de aanslagen en de angsten komen aan bod.
We werken veel met boeken (alle soorten ook strips, kranten…) want we doen dagelijks aan kwartierlezen.
Ook hoekenwerk is een sociale training. Ze proberen in groepjes een spel te spelen, een hoge toren te bouwen…
We schenken aandacht aan media in de lessen muzische vorming maar het is een onderdeel dat vaak geïntegreerd wordt in andere lessen.
We brengen ook een bezoek aan het Berenhuis, zodat de taalvaardigheid extra geoefend wordt.
Kinderen werken in onze school op de tablet, pc, laptop , digibord. Dit geeft ons ondertussen ook een kans om gericht te remediëren en differentiëren. Enkele kinderen werken zelfs met het programma “sprint “.
Ze oefenen Wo online op mundo oefentoetsen. Ook Bingel wordt gebruikt door de lln.
Ze maken gebruik van digitale prentenboeken zoals fundels…
De hogere leerjaren hebben een klassite, klaskrant…
De leerkrachten maken de agenda, rapporten, aanwezigheden, leerlingvolgsystemen…digitaal.
Nieuwsbrieven naar de ouders toe worden verstuurd via Gimme.
Leerkrachten googlen tot ‘s nachts om leuke lessen aan te bieden. De school werkt zelfs met het bedrijfsprogramma office 365.
We zijn een kleine school maar we hebben SAMEN heel wat in ons MARS.
Er zit heel wat beweging in deze DOMINO-school…Het begint al bij de peuters en zo groeit onze leerlijn tot in het zesde leerjaar.Het is zoals kleine domino-stenen zodat onze leerlingen uitgroeien tot fijne, sociale, respectvolle mensen!!!

DOMINO - LUMMEN

Foto's

Links