S@MEN mediawijs! Campus De Vesten

S@MEN mediawijs! Campus De Vesten

SAMEN leren voor een SUCCESvolle toekomst!
Als secundaire school willen we SAMEN onze leerlingen voorbereiden op een SUCCESvolle toekomst!

SAMEN – We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, … .
SUCCESVOL – We bereiden onze leerlingen voor op de veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.

SAMEN mediawijs!
We leven nu in een digitale maatschappij waar communicatie online, sneller en meer divers gebeurt dan vroeger. Dit vraagt aan onze leerlingen en ouders andere vaardigheden om zowel met de positieve en negatieve gevolgen om te gaan. Als school vinden we het dan ook ontzettend belangrijk om onze leerlingen en ouders MEDIAWIJS te maken.

Het jaarthema voor de leerlingen is dan ook ‘Leven in een digitale wereld’. We willen geen ad hoc workshops aanbieden die enkel een druppel zijn op een hete plaat. We willen duurzame gedragsverandering stimuleren zodat onze leerlingen echt voorbereid worden en SUCCESvol zijn nu en in de toekomst!

Om de impact te vergroten werken we samen met: BS Willem Tell Olen, BS Campus De Vesten Herentals, BS Freinet IBIS Herentals, BS Freinet De Vlindertuin Lille, BS ‘t Klavertje Herenthout, BS De Wijngaard Grobbendonk, CLW Campus De Vesten. We betrekken ouders en leerlingen van alle scholen waarmee we samenwerken en stellen enkele activiteiten open voor alle ouders en tieners uit de regio.

Om het draagvlak te vergroten werken we zoveel mogelijk vanuit de leerlingen en ouders zelf. We zijn gestart met een bevraging via smartschool voor leerlingen en voor ouders. De resultaten van deze bevraging hebben we gebruikt om het scenario te schrijven voor het projectfilmpje. We lanceerden een oproep en verschillende leerlingen hebben zich geëngageerd om mee te spelen. Het resultaat mag zeker gezien worden!

In januari organiseren we een thema-avond ‘leven in een digitale maatschappij’ voor ouders en leerlingen uit de regio en van de deelnemende basisscholen. Op deze avond willen we positieve en negatieve kanten van de digitale media belichten maar willen we vooral werken rond de opbouw van een gedragscode. Een week voor de paasvakantie werken we een ganse week op school rond ‘leven in een digitale maatschappij’. Dan gaan we met onze leerlingen aan de slag. Ook hier zal de opbouw van de gedragscode aan bod komen. We vragen aan alle vakwerkgroepen (leerkrachten) om een oefening te maken en na te denken over de gedragscode, zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren.

Op het einde van het schooljaar hebben we dan een gedragscode vormgegeven door leerlingen, ouders en leerkrachten uit onze school, de basisscholen en uit de brede regio. Deze gedragscode krijgt een prominente plaats in het schoolreglement en op onze website. Volgend schooljaar zal dit de leidraad zijn voor alle activiteiten op en rond de school m.b.t. MEDIAWIJS gebruik van digitale media. Want we stoppen natuurlijk niet na 1 schooljaar, dit is nog maar het begin van de duurzame gedragsverandering.
Wat doen we nog:
• Workshops voor ouders: smartschool
• Proeftuinen STEM voor leerlingen van de samenwerkende basisscholen en module STEM 1ste graad tot 3de graad. Het gebruik van digitale media wordt in deze projecten gestimuleerd.
• Module multimedia/journalistiek 3de graad met een bijzondere aandacht voor het mediawijs gebruik van alle nieuwe media.
• …
Met het bijgevoegd filmpjes willen we op een digitale manier laten zien dat we ‘SAMEN mediawijs’ willen stimuleren en ondersteunen op onze school.

Zie hier het filmpje van de leerlingen

Filmpje inhoud project zie fb.me/SamenMediawijsDeVesten

Met vriendelijke groeten
werkgroep SAMEN mediawijs
Gwen Embrechts (leerkracht)
Simon Buts (leerkracht)
Suna Arslan (leerkracht)
Nele Deckx (leerkracht)
Sien Smolders (leerkracht)
Laura Bernards (leerkracht)
Katrien Adriaensens (adjunct directeur)

GO! Campus De Vesten Herentals - Herentals

Documenten