Omgaan met sociale media!

Omgaan met sociale media!

In het kader van mediawijsheid vinden wij het onder andere belangrijk om de leerlingen online attitudes aan te leren. We willen de leerlingen kritisch leren omgaan met sociale media en hen bewust maken van de gevolgen van hun eigen gedrag en het gedrag van anderen.

Dit thema komt al regelmatig aan bod tijdens de lessen ICT, leefsleutels,.. maar we zijn ervan overtuigd dat een projectnamiddag, die zal plaatsvinden op donderdag 18 januari 2018, in deze digitale wereld zeker niet overbodig zal zijn.

De leerlingen van het eerste jaar zullen met de voorstelling “Sociaal Online” aan de slag gaan. Na de voorstelling gaan ze creatief werken aan de online gedragscodes die tijdens de voorstelling aan bod komen.

Om het een beetje competitief aan te pakken, zullen we een wedstrijd organiseren tussen de verschillende klassen en de resultaten van het project zullen tijdens de pauzes geprojecteerd worden. De winnaar zal ook bekend gemaakt worden via smartschool, schoolkrant,…

De leerlingen van het tweede jaar krijgen de voorstelling “Sex Thing” van O’Kontreir te zien. Nadien werken ze per klas aan verschillende opdrachten: stellingenspel, aanvulzinnen, meerkeuzevragen….om zo de discussie aan te wakkeren.

Op deze manier hopen we dat de jongeren zich verantwoordelijker gaan gedragen ten opzichte van online communicatie en dat ze steeds op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Sint-Ludgardisschool - Antwerpen

Video

Links