Mediawijsheid in drie peilers

Mediawijsheid in drie peilers

Binnen College ten Doorn kiezen we al enkele jaren voor een duurzame aanpak rond mediawijsheid. We kiezen er bewust voor om niet alles in een keer te implementeren als een ware revolutie, maar mediawijsheid geleidelijk aan te laten evolueren binnen de school.

Met de aanstelling van een mediacoach voor een aantal lestijden een vijftal schooljaren geleden wordt de expertise die binnenshuis aanwezig is benut.
De taak van mediacoach is gelinkt aan volgende drie pijlers:
1. De communicatie verzorgen met de nadruk op sociale media (het eigenlijke communitybeheer), afspraken en mediaprotocol.
2. Het uitzetten en implementeren van een verticale leerlijn mediawijsheid.
3. Onderwijsinnovaties door middel van nieuwe media (web 2.0, …) aanbrengen bij collega’s en leerlingen.

Het communitybeheer bevat de online communicatie via Facebook, Instagram (waarop we een van de eerste actieve scholen in Vlaanderen waren), Twitter en Linkedin. Binnen de school wordt ook de inzet van leerlingen in het communitybeheer aangemoedigd. Zo kunnen de leerlingenraden zelf dingen posten op de Facebookpagina en kunnen creatieve leerlingen zelf met foto en video aan de slag voor onze communitykanalen.
Het sociale mediaprotocol werd vorig jaar uitgewerkt tot iets heel helder en praktisch bruikbaar en doorliep alle pedagische raden, schoolbestuur en LOC om nu zowel voor de leerlingen in het schoolreglement als de leefregels en de personeelsleden via het arbeidsreglement in gebruik genomen te zijn.

Vooral het uitzetten en implementeren van een leerlijn mediawijsheid vergt de meeste aandacht omdat we daarin effectief aan de slag gaan mét de leerlingen rond sociale media, netiquette, privacy e.d. Het huidige programma voor onze school kan je vinden bij de bijlagen. De taak van de mediacoach hierin is het begeleiden van verschillende sessies, maar ook het vastleggen van externe sprekers, theatergezelschappen en comedians en bij die externe sprekers telkens een zinvolle nabespreking uitwerken die door de collega’s kan gegeven worden in de klassen. Daarnaast wordt ook voor of met andere vak- & werkgroepen samengewerkt rond het ontwikkelen van lesmateriaal met een link naar mediawijsheid.

De laatste peiler is tot op heden de meest onderbelichte, maar via gerichte vormingen voor de collega’s waarin telkens een of meerdere tools kort aangereikt en uitgeprobeerd worden proberen we enkele nieuwe tools tot in de klassen te krijgen.

College ten Doorn - Eeklo

Video

Documenten

Links