Future Classroom @ Eureka

Future Classroom @ Eureka

Leerlingen van nu zijn de werknemers van de toekomst. We engageerden ons als school om jongeren digitale vaardigheden bij te brengen, maar willen nog een stapje verder gaan. We hebben aldus een project ontwikkeld voor het creëren van een ruimte voor digitale exploratie, ontwikkeling van digitale competenties en mediawijsheid. We vinden het belangrijk dat jongeren digitale media kunnen gebruiken, maar ook dat ze dit op een correcte manier doen. Verder zien we dat het werken aan programmeervaardigheden jongeren sterker maakt in het verwerken van gegevens en probleemoplossend denken.

In eerste instantie richten we ons op jongeren van 10 tot 18 jaar. We willen geen klassiek lokaal maar een warme, uitnodigende en motiverende leeromgeving waar we ook jongeren in moeilijkere situaties kansen willen bieden. Hiervoor willen we via samenwerking met diverse partijen het concept van brede school verder uitbouwen. We overleggen hiervoor met onder meer een armoedeorganisatie, een begeleidingstehuis voor jongeren… maar ook met Howest zodat we een beetje kunnen bijdragen aan het vormen van leraren van de toekomst.

Meer info in ons dossier in bijlage.

GO! Atheneum Eureka - Torhout

Foto's

Video

Documenten

Links