1b op het web, beleefd en respectvol! Boom

1b op het web, beleefd en respectvol! Boom

1B (1e beroepsvoorbereidend leerjaar, B-stroom) leerlingen leren op onze school al heel veel over sociale omgang met elkaar. Ze leren hoe ze incidenten kunnen oplossen, hoe ze deze kunnen vermijden. Het blijft altijd leren met vallen en opstaan. We leggen hun uit hoe we ze positief kunnen helpen, dat ze er niet alleen voor staan. We boeken er gelukkig elk jaar toch heel wat resultaat mee. Maar voor 1b leerlingen is het respectvol omgaan met elkaar in de anonimiteit van het internet nog veel moeilijker. We hebben dan ook besloten om in enkele vakken aandacht te hebben voor beleefd en met respectvol gedrag op het web.

Zo zijn we gestart met PO (Plastische Opvoeding) om het internet als een POPART kunstenaar te benaderen, als een populaire kunstvorm die zich inspireert op het internet. Zo leren ze het web als iets leuk positief kennen en leren ze ook de oneindige mogelijkheden kennen in de wereld van APP’s. Leren ze ook sociale media kennen is al zijn aspecten, van like buttons tot andere emoticons… Tijdens het tekenen wordt er dan ook dikwijls over gesproken, zo delen ze hun ervaringen aan elkaar, leren ze van elkaar.

Tijdens de ICT-lessen gaan we werken aan hun sociale vaardigheden op het web. Hoe openen ze een account en hoe schermen ze hun privacy af. Tijdens de lessen Nederlands gaan we een WhatsApp oefening doen. Zo zullen ze samen een einddoel moeten bereiken, waarvoor ze samen moeten werken, de nodige afspraken maken. Bijvoorbeeld een gezamenlijke uitstap plannen… Tijdens deze oefening mogen ze niet in het echt met elkaar praten, alleen via hun WhatsApp account met elkaar. De leraar toont deze communicatie live op het scherm vooraan. Hij duidt om beurt een Sheriff aan om het gesprek te volgen en boetes te geven als ze niet constructief, in wederzijds respect met elkaar samenwerken. Als het fout gaat noteert hij/zij dit op het bord, zodat iedereen het ziet, en zijn gedrag kan aanpassen. Als iemand na 3 opmerkingen zijn gedrag niet aanpast wordt hij uit het spel gehaald. Nadien wordt het verloop van het spel, het wel of niet slagen van de opdracht, samen in de klas besproken. Zo kunnen ze elkaar bijsturen en van elkaar leren.

We denken ook nog aan samenwerkingen met andere vakken, zoals de praktijkuren ‘Hoe werkt het web? Een eigen muis maken’, WO ‘Hoe is het web ontstaan?’, Aardrijkskunde ‘Hoe wereldwijd werkt het web?’ en andere vakken. Zo proberen we hun digitale sociale vaardigheden te verbeteren.

PTS campus Boom - Boom

Foto's

Video

Documenten