sCooledu Leerlijn Digitale Geletterdheid

Sociaal Online

Werken aan Digitale Inclusie

Wil je op een positieve manier met je leerlingen aan de slag rond digitale geletterdheid en respectvol online gedrag, dan helpt dit educatieve pakket je op weg. Het educatieve pakket Sociaal Online kan geïmplementeerd worden in de vorm van een project waarin interactieve gesprekken, samenwerkend leren, sociaal-emotioneel leren, positieve feedback, actief luisteren en respectvol met elkaar in dialoog treden centraal staan.  Zo komen onder meer de drang naar de meeste likes, netiquette, portretrecht en het instellen van een veilig wachtwoord aan bod.

 

Downloaden

Media Sheriff

Reflecteren over media

Als je op een prettige manier met je leerlingen aan de slag wil gaan rond digitale kennis, vaardigheden en attitudes, kan je dit educatieve pakket hiervoor inzetten.

Het educatieve pakket Media Sheriff neemt jou en je leerlingen stap voor stap mee op onderzoek in de digitale wereld. Leerlingen nemen de rol van Media Sheriff op om kritisch te reflecteren op digitale technologieën, ze te gebruiken en zo digitale vaardigheden aan te scherpen. Dit educatieve pakket kan opnieuw ingezet worden in daaropvolgende schooljaren. Wij wensen jullie hier alvast veel plezier mee!

 

Downloaden

Onderzoek en dossiers

Identiteitsontwikkeling van het jonge kind onder invloed van media.

sCooledu ontwikkelt in samenwering met partners in het onderwijsveld dossiers op basis van kwalitatief onderzoek in scholen.

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met sociale media. Hoe bepaalt dit hun blik op de wereld, en vooral welke weerslag dit heeft op de identiteitsontwikkeling van jonge kinderen.  Bepaald identiteitsontwikkeling met een kritische houding ten opzichte van media onze slaagkansen en kans op gelukkig leven in de toekomst?

Wordt verwacht eind November