sCooledu Digitale Sociale Verantwoordelijkheid

sCooledu in een notendop.

Kritisch burgerschap, mediawijsheid en digitale geletterdheid gaan hand in hand.

Online attitudes aanleren vòòr kinderen zich begeven in online interacties is essentieel. Een leidraad geven aan jongeren die reeds participeren aan sociale netwerken is de verantwoordelijkheid van iedereen. Dit op een leuke positieve en inclusieve wijze aan bod laten komen in de lessen is de uitdaging waar sCooledu graag antwoord op biedt.

De wedstrijd #SociaalsteSchool inspireert leerkrachten om positief en inclusief in te zetten op digitale geletterdheid. Deze wordt mede ondersteund door de gratis leerlijn en workshops alsook door een levend netwerk van geïnspireerde leerkrachten die graag hun succesverhalen delen. 

 

 

Digitale geletterdheid

De gratis leerlijn, workshops en nascholingen ondersteunen de ontwikkeling van de digitale vaardigheden en de online attitudes bij kinderen, vanuit een sociale en inclusieve insteek.

Inspirerende lespakketten bieden handvatten voor leerdoelen zoals: 

  • Inzicht in en reflecteren op het (eigen) gebruik van sociale media
  • Inzicht in begrippen zoals sociaal online, netiquette en portretrecht
  • Gepaste online sociale vaardigheden en online communicatie
  • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden, expressie en muzische vorming ondersteund door online media
  • Ontwikkelen van een positieve houding tegenover sociale media en online sociaal gedrag
  • Zelfsturend leren en metacognitieve competenties

#SociaalsteSchool

De positieve aspecten van online interacties en nieuwe media komen zelden aan bod. Ze ondersteunen verbinding tussen kinderen, het ontdekken van nieuwe interesses en zelfsturend leren. 

We denken bij sociale media nog te vaak aan negatieve zaken. Met deze wedstrijd gaan we op zoek naar wat sociaal betekent en hoe scholen digitale geletterdheid inzetten om het onderwijs te ondersteunen. Hoe zorgt een gedragscode van de school voor een cultuur van respect en inclusie.