sCooledu Digitale Sociale Verantwoordelijkheid

Ontstaan van sCoolEdu

Het onderwijs zet nog veel te weinig in op digitale vaardigheden, dat is duidelijk. Vanuit de noodkreet van haar eigen dochters ontwikkelde Katja Schipperheijn (naast het sociaal leerplatform sCool) een leerlijn op maat. Die ondersteunt leerkrachten in hun zoektocht naar manieren om digitale geletterdheid positief in te zetten in hun lessen.
 
Vandaag is de vzw sCoolEdu een inclusieve community die leerkrachten, ouders en leerlingen wil inspireren met projecten als de #SociaalsteSchool.
 
Onderzoeksprojecten zoals ‘De invloed van sociale media op de identiteitsontwikkeling van jonge kinderen’ onderbouwen de leerlijn.

 

Digitale geletterdheid

De gratis leerlijn, voor lager- en secundair onderwijs, ondersteunt de ontwikkeling van de digitale vaardigheden en de online attitudes bij kinderen, vanuit een sociale en inclusieve insteek.

Inspirerende lespakketten bieden handvatten voor leerdoelen zoals: 

  • Inzicht in en reflecteren op het (eigen) gebruik van sociale media
  • Inzicht in begrippen zoals sociaal online, netiquette en portretrecht
  • Gepaste online sociale vaardigheden en online communicatie
  • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden, expressie en muzische vorming ondersteund door online media
  • Ontwikkelen van een positieve houding tegenover sociale media en online sociaal gedrag
  • Zelfsturend leren en metacognitieve competenties

#SociaalsteSchool

De positieve aspecten van sociale media – waaronder de verbinding tussen kinderen, het ontdekken van nieuwe interesses en zelfsturend leren leren – komen zelden aan bod. 

Ja, we denken bij sociale media nog te vaak aan negatieve zaken. Met deze wedstrijd gaan we op zoek naar wat sociaal betekent en hoe scholen digitale geletterdheid inzetten om inclusie te stimuleren.