#SociaalsteSchool Wedstrijdreglement

Voor de eerste keer gaan we op zoek naar de #SociaalsteSchool van België.

Kritisch burgerschap, mediawijsheid en digitale geletterdheid gaan hand in hand. Online attitudes aanleren vòòr kinderen zich begeven in online interacties is essentieel. Een leidraad geven aan jongeren die reeds participeren aan sociale netwerken is de verantwoordelijkheid van iedereen. Dit op een leuke positieve en inclusieve wijze aan bod laten komen is niet aan iedereen gegeven. Met deze wedstrijd moedigen we scholen aan om ‘uit de doos’ te denken en sociale en digitale vaardigheden positief in te zetten in hun leerplan.  Hoe zorgt jullie gedragscode online en offline voor een cultuur van respect. De wedstrijd richt zich op lagere- en secundaire scholen en onderscheid zich enkel in de link met de leerplannen van de betrokken scholen. De #SociaalsteSchool van België is een voorbeeld voor anderen hoe digitale sociale verantwoordelijkheid wordt ingebed in de cultuur van de school. We reiken 2 prijzen uit:

 • #SociaalsteSchool lager onderwijs
 • #SociaalsteSchool secundair onderwijs

“We moeten erover waken dat ook in onze digitale samenleving iedereen gelijke startkansen krijgt, ongeacht leeftijd, achtergrond of thuissituatie. Daarvoor heb je vandaag een minimum aan digitale vaardigheden nodig. Het Digital Belgium Skills Fund wil daar mee werk van maken. Digitale vaardigheden zijn de springplank die mensen vandaag nodig hebben.”    Alexander De Croo Digital Belgium Skill Fund

Dit wedstrijdreglement bevat in totaal 6 artikelen.

 • Wie maakt kans op de titel #SociaalsteSchool
 • Voorwaarden om in aanmerking te komen
 • Hoe indienen
 • Jury
 • Prijzen
 • Toestemming

 

Wedstrijd reglement

Artikel 1: Wie maakt kans op de titel #SociaalsteSchool

Deelname aan #SociaalsteSchool staat open voor alle Belgische lager- en secundaire scholen. De wedstrijd ondersteunt projecten in scholen in het kader van digitale inclusie en een positieve mediawijze cultuur binnen de school. Scholen moeten het project nog niet hebben afgerond. Het volstaat om de “gedragscode” van de school te delen met mogelijke projecten rond digitale geletterdheid die gepland staan of worden uitgevoerd in het lopende schooljaar.

Artikel 2: Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de selectieprocedure van de #SociaalsteSchool moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Digitale Inclusie

Heel wat kinderen en jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de financiële middelen of netwerken om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. In onze digitale samenleving bepalen je digitale vaardigheden steeds meer je kansen. Ook op de arbeidsmarkt neemt het belang van digitale vaardigheden toe. In de toekomst zullen negen op tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Nu al is het vaak puzzelen om de vaardigheden van werkzoekenden te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. De #SociaalsteSchool gaat op zoek naar projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen versterken vanuit het onderwijs. Projecten ouderbetrokkenheid van deze kwetsbare jongeren ondersteunen en sociale integratie bevorderen worden daarom positief beoordeeld voor de prijs van de #SociaalsteSchool.  

 • “Uit de doos” denken en inzetten van het materiaal.

Deelnemende scholen ontvangen ‘de #SociaalsteSchool Doos’ met materiaal van de partners die het project onderschrijven. In welke mate dat het materiaal en de leerlijn wordt ingezet in het project wordt mee beoordeeld. Scholen worden aangemoedigd ‘uit de doos’ te denken. Hiermee bedoelen we dat eigen initiatieven die verder gaan dan aanbevolen in de documentatie, worden aangemoedigd.

 • Draagvlak binnen de school en de omgeving

Projecten die heel de school betrekken en daarbij aandacht hebben om digitale geletterdheid in te zetten in zo veel mogelijk vakken worden positief beoordeeld. Ouderbetrokkenheid en onderschrijving van de sociale gedragscode door alle leerlingen en leerkrachten is een evidentie voor de #SociaalsteSchool Scholen kunnen maximum 1 project indienen, samenwerken is de boodschap.

 • Duurzaamheid

De #SociaalsteSchool engageert zich om ook na het indienen van haar plan of project. Digitale geletterdheid en een positieve online cultuur krijgen een vaste plaats in het pedagogische beleid van de school.

Artikel 3: Hoe kan u indienen

Vanaf 1 september 2017 kan de school zich registreren als #SociaalsteSchool waarna we je gratis de doos met inspiratie materiaal toesturen. Indienen van projectvoorstellen voor de #SociaalsteSchool kan vanaf 15 september 2017 tot en met 15 oktober 2017 ‘s middags. Alle voorstellen worden elektronisch toegestuurd via het online formulier  op sCooledu VZW. Projecten worden beoordeeld op de voorwaarden in artikel 2, daarnaast op  creativiteit en digitale verslaggeving van het project. Hiervoor komen in aanmerking mediawijze blogs, foto reportages, websites, vlogs, VR realisaties, zelfontwikkelde games, filmpjes enzovoort … “uit de doos” denken is de boodschap! Enkel inschrijvingen die ons tijdig bereiken komen in aanmerking.  

Artikel 4: Jury

De #SociaalsteSchool stelt een vakjury samen. De jury selecteert de winnaars, uit de lijst van de ingediende projecten die tegemoetkomen aan de voorwaarden omschreven in de artikels 2 en 3. Het oordeel van de jury is bindend. De uitslag kan niet worden betwist en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bestaat uit:

 • Saskia Van Uffelen – Digital Chmapion Belgium
 • Andy Demeulenare – Mediawijs
 • Lucie Renard – BookWidgets
 • Nel Broothaerts – Child Focus
 • Sven Mastbooms – Educatie innovator
 • Remco Pijpers – Kennisnet NL
 • Stefaan Lammertyn – Schrijver #Help! Mijn kind leeft online
 • Katja Schipperheijn – sCoolEdu (Secretaris)

 

Artikel 5: Prijzen

De winnende scholen worden ontvangen toffe prijzen van de sponsors om digitale geletterdheid en inclusie verder in te zetten op hun school. De secundaire school die zich #SociaalsteSchool2017 mag noemen zal door MNM in de bloemetjes worden gezet op de vooravond van de Digitale Week 2017 met een heus digitaal festival. De lagere school zal bezocht worden door de partners en sponsors tijdens de digitale week waarbij de leerlingen zelf mogen experimenteren met coderen, 3D printen en andere digitale activiteiten. De laureaten en hun projecten zullen getoond worden op de  website van sCoolEdu VZW om andere scholen aan te moedigen zelf in te zetten op digitale geletterdheid en de positieve aanpak van de laureaten. Scholen die indienen geven bij indienen van hun project de uitdrukkelijke toestemming om de beelden de delen.

Artikel 6: Toestemming

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die sCoolEdu VZW daarover neemt.  

Formulier

De inschrijvingen voor de #SociaalsteSchool lopen vanaf 1 september  2017 tot en met 15 oktober 2017 ‘s middags. Alle inschrijvingen en projectvoorstellen worden elektronisch toegestuurd via het online formulier op https/scooledu.org/sociaalsteschool  

Timing

#SociaalsteSchool Timing                        
Oproep 15 augustus start de campagne #SociaalsteSchool
Inschrijving 1 september 2017 tot en met 20 oktober 2017
Indienen initiatief 15 September  tot en met 15 oktober  augustus 2017- 12u ‘s middags
Selectie genomineerden door jury 16 oktober 2017
Bekendmaking winnaars 19 oktober 2017